Novinky v programu


- nová klíčová slova

602.464 (9.4.2014)
Nové

 • nové sloupce v tabulkách databáze title, description, keywords pro lepší optimalizaci SEO
 • nové klíčová slova pro režim expert pro použítí šablony postavené na Bootstrapu
  • <!-- %GROUP_ID% --> kód kategorie
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_TOP_IS(x)% --> pokud existují položky označené v toplistu, zobrazí se parametr x
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_GROUP% --> položky patřící do aktuální kategorie
  • <!-- %IMAGE_ONLY% --> náhledový obrázek bez složky
  • <!-- %DET_IMAGE_ONLY% --> detailní obrázek bez složky
  • <!-- %BOOKMARK_2_COUNT% --> počet položek v záložce 2
  • <!-- %BOOKMARK_3_COUNT% --> počet položek v záložce 3
  • <!-- %BOOKMARK_14_COUNT% --> počet položek v záložce 14
  • <!-- %IS_PAR_STR_0(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_0, zobrazí se parametr x
  • <!-- %IS_PAR_STR_1(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_1, zobrazí se parametr x
  • <!-- %IS_PAR_STR_2(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_2, zobrazí se parametr x
  • <!-- %IS_PAR_STR_3(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_3, zobrazí se parametr x
  • <!-- %IS_PAR_STR_4(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_4, zobrazí se parametr x
  • <!-- %IS_PAR_STR_5(x)% --> pokud je vyplněn údaj par_str_5, zobrazí se parametr x
  • <!-- %ID% --> obsah sloupce ID nezávislé stránky
  • <!-- %TITLEH% --> obsah sloupce TITLE (nezávislé stránky, články, katalog, sloupek, kategorie)
  • <!-- %DESCRIPTION% --> obsah sloupce DESCRIPTION (nezávislé stránky, články, katalog, sloupek, kategorie)
  • <!-- %KEYWORDS% --> obsah sloupce KEYWORDS (nezávislé stránky, články, katalog, sloupek, kategorie)
  • <!-- %IMAGE% --> obsah sloupce IMAGE nezávislé stránky
  • <!-- %CATEGORYIP% --> obsah sloupce CATEGORYIP nezávislé stránky
  • <!-- %DATEI% --> obsah sloupce DATEI nezávislé stránky
  • <!-- %DATEE% --> obsah sloupce DATEE nezávislé stránky
  • <!-- %TYPE_1B()% --> - <!-- %TYPE_5B()% --> upraveno zobrazení (existující klíčové slovo). Pořadí 0 - nezobrazí, 9999 - zobrazí, ale je neaktivní
602.450 (31.10.2013)
Nové
 • nové klíčová slova pro režim expert pro použítí šablony postavené na Bootstrapu
  • <!-- %TRANSPORT_BS% --> combo způsob dopravy
  • <!-- %PAYMENT_BS% --> combo způsob úhrady
  • <!-- %TABLE_1B% --> tabulka pro záložku 12
  • <!-- %TABLE_2B% --> tabulka pro záložku 13
  • <!-- %TYPE_IMG_B(x)% --> další obrázky s náhledy, x je styl např. class="img-thumbnail col-xs-3 col-md-2"
  • <!-- %TYPE_1B(x)% --> combo provedení 1 s definici stylu, např. class="form-control"
  • <!-- %TYPE_2B(x)% --> combo provedení 2 s definici stylu, např. class="form-control"
  • <!-- %TYPE_3B(x)% --> combo provedení 3 s definici stylu, např. class="form-control"
  • <!-- %TYPE_4B(x)% --> combo provedení 4 s definici stylu, např. class="form-control"
  • <!-- %TYPE_5B(x)% --> combo provedení 5 s definici stylu, např. class="form-control"
  • <!-- %PAGES_GOODS_BOOTSTRAP% --> stránkování v přehledu zboží
  • <!-- %CLASSED_LI(TRUE)% --> zatříděno v katagorii, TRUE aktivní kategorie není odkazem/false je odkazem
  • <!-- %SUBGROUPSMENU_B1(x)% --> obrázková nabídka kategorií, x definuje styl např. class="col-xs-6 col-sm-4" style="margin-bottom:20px;"
  • <!-- %CONTENT_ONLY% --> pouze krátký text u článku/sloupku bez odkazu na detail
  • <!-- %IS_DET(x)% --> pokud existuje detail článku/sloupku zapíše se parametr x
  • <!-- %IS_HREF_DET_CONTENT% --> pokud existuje detail článku/sloupku zapíše se URL adresa detailu
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_TIP(x)% --> začátek bloku tip prvních x položek
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_TOP(x)% --> začátek bloku toplist prvních x položek
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_NEWS(x)% --> začátek bloku novinky prvních x položek
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_SALE(x)% --> začátek bloku výprodej prvních x položek
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_DISCOUNT(x)% --> začátek bloku sleva prvních x položek
  • <!-- %IS_HEAD_PAGE(x)% --> pokud existuje text hlavičky koncové skupiny, zapíše se parametr x
  • <!-- %IS_HEAD_PAGE_GROUP(x)% --> pokud existuje text hlavičky skupiny, zapíše se parametr x


602.440 (6.1.2013)
Nové
 • změna DPH rok 2013 nabídka /Soubor/Servis/Změna DPH/. Hromadná změna DPH v kartách zboží
 • filtr kategorie v tabulce karet hledá ve všech 6ti kategoriích
 • nové klíčová slova pro režim expert
  • <!-- %TYPE_1IMGR% -->
  • <!-- %TYPE_2IMGR% -->
  • <!-- %TYPE_3IMGR% -->
  • <!-- %TYPE_4IMGR% -->
  • <!-- %TYPE_5IMGR% --> - výběr variant zboží pomocí radio buttonu s obrázkem ukázka


602.435 (5.12.2011)
Nové
 • podpora bezrámového e-shopu
 • změna DPH rok 2012 nabídka /Soubor/Servis/DPH 2012/. Hromadná změna DPH v kartách zboží a změna v parametrech programu
 • v parametrech nastavení režimu expert nový údaj URL lokálního webu. Používá se pokud se stránky generují na počítači kde je naistalovaný webový server. Zadává se URL adresa ve tvaru http://localhost/....Pokud je údaj vyplněn klávesa F9 pro zobrazení stránek otevře prohlížeč s touto URL adresou. PHP stránky se zobrazí jen pokud jsou volány přes webový server (http://) a nikoliv přes souborový systém (c:\..)
 • nové klíčová slova pro režim expert pro bezrámový e-shop
  • <!-- %TABLE_VARIANTY_BR% --> - tabulka variant zboží s parametry ukázka
 • nové klíčová slova pro režim expert obecné
  • <!-- %IS_IP_RELATED_FILE()% --> - pokud existuje související položka nezávislé stránky, zapíše se parametr
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_IP_RELATED_FILE% --> - začátek bloku souvisejících položek v nezávislých stránkách
  • <!-- %BARCODE% --> - čárový kód. Nový sloupec v tabulce zboží
  • <!-- %TITLEEXT% --> - rozšiřující jméno položky. Nový sloupec v tabulce zboží. Použití pro XML feed serveru zbozi.cz údaj PRODUCTNAMEEXT
  • <!-- %CATEGORYTEXT% --> - jméno kategorie/kategorií kde je položka zatříděna. Oddělovač je znak |
  • <!-- %TYPE_IMG_US_IV()% --> - zobrazí parametr, pokud existují další obrázky (záložka 11), které se otevírají pomocí Lightbox2. Obsahuje anglické popisky


602.425 (30.1.2011)
Nové
 • v ceně licence je PHP script pro odesílání objednávek
 • podpora bezrámového e-shopu
 • znemožnění vložit do košíku záporné množství
 • nové klíčová slova pro režim expert pro bezrámový e-shop
  • <!-- %FORM_BR1% --> - nastavení pro košík bez rámu
  • <!-- %FORM_BR2% --> - nastavení pro košík bez rámu
  • <!-- %ACTION% --> - jméno scriptu pro zpracování objednávky
  • <!-- %TRANSPORT_BR% --> - nastavení dopravy - cena zadaná v programu je s DPH
  • <!-- %PAYMENT_BR% --> - nastavení úhrady - cena zadaná v programu je s DPH
 • nové klíčová slova pro režim expert obecné
  • <!-- %DATA_GOODS_MIN_PSK% --> - více cen pro stránku podskupin
  • <!-- %PREV_CONTENT()% --> - nezávislá stránky - text zadané délky v parametru. Použití např. pro klíčová slova stránky


602.414 (15.6.2010)
Nové
 • v ceně licence je PHP script pro odesílání objednávek
 • provázání se službou Ověřeno zákazníky na serveru Heureka.cz
  Pro propojení s touto službou je potřeba doplnit do šablony košíku strana 2 kód za řádek:

  parent.text_obj+='\nVariabilní symbol: = '+parent.vars;

  //Heureka zacatek
  parent.tabule.document.pdata.Heureka.value = "";
  parent.tabule.document.pdata.IDHeureka.value = ""; //doplnit klic 32 znaku
  for (var i=0;i<parent.polozka.length;i++) {
  if (parent.mno[i]!=0)
  parent.tabule.document.pdata.Heureka.value+=parent.nazev[i]+"@@@";
  }
  //Heureka konec

  Nezapomeňte vyplnit 32 znakový kód vašeho obchodu. Ukázka implementace
 • nové klíčové slovo pro režim expert <!-- %SUBGROUPSMENU% -->. Použití pro obrázkovou navigaci v oddělení, které se dále dělí ukázka použití
602.40 (31.12.2009)
Nové
 • změna DPH rok 2010 nabídka /Soubor/Servis/DPH 2010/. Hromadná změna DPH kartách zboží a změna v parametrech programu
 • nová záložka č. 16
  zalozka16.jpg, 70 kB

  Řádek s pořadím 0 má vliv na popis sloupců. Sloupce kód, cena a název jsou povinné. Cena je uváděná jako koncová s DPH.
  Zobrazení pomocí klíčového slova <!-- %TABLE_VARIANTY% -->
  Výsledek v eshopu může vypadat takto

  varianty-web.jpg, 95 kB

  Klíčové slovo <!-- %IS_TABLE_VARIANTY()% --> umožňuje zapsat obsah parametru v závorce pokud existuje nějaká položka v záložce č.16

 • nová záložka č. 15 klíčová slova. <!-- %STITKY()% --> generuje slovo + oddělovač, který je uveden v parametru.
  <!-- %IS_STITKY()% --> pokud existuje položka v záložce č. 15 generuje se obsah parametru
 • <!-- %ODKAZY% --> záložka pro články a nezávislé stránky. Generuje textové odkazy v novém okně oddělené novým řádkem
 • <!-- %STRING_3% --> speciální sloupec (10 znaků) použitý v článcích v režimu weblog
 • <!-- %IS_STRING_3()% --> doplní obsah parametru pokud je vyplněn sloupec STRING_3
 • <!-- %FILE% --> název souboru nezávislé stránky
 • v režimu weblog se generuje soubor mapa_ns.htm - přehled nezávislých stránek
 • délka souboru malého a velkého obrázku u zboží rozšířeno na 100 znaků
 • v přehledu zboží se do titulku stránky doplní název skupiny
 • odstraněné chyby:
  - oprava generování klíčového slova <!-- %TREE_UL()% --> někdy byl navic tag <UL>
  - <!-- %GROUP_NAME% --> pracuje správně i v extra šablonách


602.30 (26.4.2009)
Nové
 • podpora platební brány mpenize.gif, 1 kB banky mBank
 • aktualizace tabulky zboží (v režimu expert) pomocí CSV. Pro větší počet položek výrazně rychlejší aktualizace. Nabídka Soubor/Servis/Aktualizace - zboží, import. Provádí se pře pracovní tabulku prac_zbozi. 2. kam zapisovat data zápis do tabulky v 602 SQL prac_zbozi
 • <!-- %TYPE_1S% --> zobrazení provedení záložky č. 6, třídění podle nového sloupce pořadí. Nezobrazí provedení s hodnotou pořadí = 0
 • <!-- %TYPE_2S% --> zobrazení provedení záložky č. 7, třídění podle nového sloupce pořadí. Nezobrazí provedení s hodnotou pořadí = 0
 • <!-- %TYPE_3S% --> zobrazení provedení záložky č. 8, třídění podle nového sloupce pořadí. Nezobrazí provedení s hodnotou pořadí = 0
 • <!-- %TYPE_4S% --> zobrazení provedení záložky č. 9, třídění podle nového sloupce pořadí. Nezobrazí provedení s hodnotou pořadí = 0
 • <!-- %ODKAZY()% --> generuje odkazy otevřené v aktuálním okně nové záložky č. 14. Jednotlivé odkazy odděleny oddělovačem uvedeným v parametru.
  (<!-- %ODKAZY( | )% --> oddělovač | )
 • <!-- %N_ODKAZY()% --> generuje odkazy otevřené v novém okně nové záložky č. 14. Jednotlivé odkazy odděleny oddělovačem uvedeným v parametru.
  (<!-- %ODKAZY( | )% --> oddělovač | )
 • <!-- %IS_ODKAZY()% --> pokud existují odkazy v nové záložce č. 14, generuje se kód uvedený v parametru.
  (<!-- %IS_ODKAZY(Zajímavé odkazy)% --> generuje Zajímavé odkazy)
 • <!-- %SKUPINY% --> soupis názvů skupin, kde je položka zatříděna, oddělovačem je čárka
 • <!-- %PRODUCER_URL% --> URL výrobce z nového číselníků výrobců
 • <!-- %IS_PRODUCER_URL()% --> pokud existuje URL výrobce generuje se kód uvedený v parametru.
 • <!-- %XML_Doklad2008% --> příloha objednávky jako XML určeno pro načtení objednávky do programu Doklad 2008 Doplní se do šablony koš 2. strana na konec funkce function zapis() před řádek parent.okno.location="_poslat.htm";


602.29 (13.10.2008)
Nové
 • volba zaokrouhlení objednávky na korumy matematicky, DPH bez zaokrouhlení
 • <!-- %D_TREE% --> - rozbalovací menu, pamatuje si pozici ukázka
 • <!-- %GROUP_ID_D_TREE% --> - rozbalí menu na dané katagorii


602.28 (12.11.2007)
Nové
 • v záložce č. 5 je možné zadávat textové údaje pomocí comba
  zalozka5-comba.gif, 4 kB
 • podpora online půjček CETELEM
  cetelem.gif, 7 kB
 • <!-- %IS_PAR_LOG_1()% --> zapíše se parametr pokud je PAR_LOG1 zatržený
 • <!-- %IS_PAR_LOG_2()% --> zapíše se parametr pokud je PAR_LOG2 zatržený
 • <!-- %IS_PAR_LOG_3()% --> zapíše se parametr pokud je PAR_LOG3 zatržený
 • <!-- %TYPE_IMG_III% --> další obrázky s popisem, záložka 11, které se otevírají pomocí Lightbox2, ukázka
 • <!-- %TYPE_IMG_IV()% --> zobrazí parametr, pokud existují další obrázky (záložka 11), které se otevírají pomocí Lightbox2, ukázka
 • <!-- %TYPE_IMG_V()% --> zobrazí parametr, pokud neexistují další obrázky (záložka 11), vygeneruje odkaz na detailní obrázek, který se otevře pomocí Lightbox2, ukázka
 • <!-- %COMBO_PRODUCER% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem výrobce <option value="XXX">XXX</option>
 • <!-- %COMBO_PARSTR0% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem PARSTR0 <option value="XXX">XXX</option>, ukázka
 • <!-- %COMBO_PARSTR1% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem PARSTR1<option value="XXX">XXX</option>, ukázka
 • <!-- %COMBO_PARSTR2% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem PARSTR2 <option value="XXX">XXX</option>, ukázka
 • <!-- %COMBO_PARSTR3% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem PARSTR3 <option value="XXX">XXX</option>, ukázka
 • <!-- %COMBO_PARSTR4% --> vygeneruje kód pro zobrazení obsahu comba s údajem PARSTR4 <option value="XXX">XXX</option>, ukázka
 • <!-- %COLUMN_START_ALL% --> <!-- %COLUMN_END% --> začátek/konec sloupku - vždy všechny údaje
 • <!-- %CONTENT_P% --> pouze anotace sloupku
 • <!-- %VIEW_GOODS_START()% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec údajů o kartě. V parametru je volba třídění
  např.
  (ORDER BY kod DESC) - dle položky sestupně
  (ORDER BY NAZEV) - dle názvu


602.273 (14.3.2007)
Nové
 • návratové URL adresy
 • klíčová slova <!-- %HEAD_PAGE% --> ,<!-- %COLUMN_PAGE% -->,<!-- %FOOT_PAGE% --> jdou použít i detailu karty
 • <!-- %TYPE_IMG_II% --> zobrazí další obrázky ze záložky 11, bez odkazu na detailní obrázek
 • u platební brány PayPay je možné zadat jazyk platební brány
 • v nabídce /Parametry/Pošta/ je možné zadat návratové URL adresy, které se zobrazí při odeslané nebo neodeslané objednávce. Tyto adresy jsou platné pouze tehdy, není-li zvolena nějaká platební brána.


602.272 (1.1.2007)
Nové
 • platební brány
  • PayPay
  • Moneybookers
 • klíčová slova (režim expert)
  • <!-- %TABLE_2_HREF()% --> záložka 13 (tabulka varianta 2), pravé tl. myši nalistování souboru 1. sloupec odkaz, 2. sloupec text odkazu
  • <!-- %TABLE_2_HREF_W()% --> záložka 13 (tabulka varianta 2), pravé tl. myši nalistování souboru 1. sloupec odkaz, 2. sloupec text odkazu. Odkazy se otevírají do nového okna
  • <!-- %COUNT_RELATED_FILE1% --> počet souvisejících položek 1
  • <!-- %COUNT_RELATED_FILE2% --> počet souvisejících položek 2
  • <!-- %COUNT_RELATED_FILE3% --> počet souvisejících položek 3
  • <!-- %NAME_PAR_STR_0% --> název sloupce NAME_PAR_STR_0
  • <!-- %NAME_PAR_STR_1% --> název sloupce NAME_PAR_STR_1
  • <!-- %NAME_PAR_STR_2% --> název sloupce NAME_PAR_STR_2
  • <!-- %NAME_PAR_STR_3% --> název sloupce NAME_PAR_STR_3
  • <!-- %NAME_PAR_STR_4% --> název sloupce NAME_PAR_STR_4
  • <!-- %NAME_PAR_STR_5% --> název sloupce NAME_PAR_STR_5
  • <!-- %NAME_PAR_NUM_1% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_1
  • <!-- %NAME_PAR_NUM_2% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_2
  • <!-- %NAME_PAR_NUM_3% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_3
  • <!-- %NAME_PAR_INT_1% --> název sloupce NAME_PAR_INT_1
  • <!-- %NAME_PAR_INT_2% --> název sloupce NAME_PAR_INT_2
  • <!-- %NAME_PAR_INT_3% --> název sloupce NAME_PAR_INT_3
  • <!-- %NAME_PAR_DAT_1% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_1
  • <!-- %NAME_PAR_DAT_2% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_2
  • <!-- %NAME_PAR_DAT_3% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_3
  • <!-- %NAME_PAR_LOG_1% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_1
  • <!-- %NAME_PAR_LOG_2% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_2
  • <!-- %NAME_PAR_LOG_3% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_3
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE()% --> začátek skupiny související položky s možnosti definování třídění v parametru. Např.
   <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE(ORDER BY kod DESC)% --> dle položky sestupně
   ORDER BY NAZEV dle názvu
   ORDER BY CENABDPH dle ceny bez DPH
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE2()% --> začátek skupiny související položky 2 s možnosti definování třídění v parametru.
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE3()% --> začátek skupiny související položky 3 s možnosti definování třídění v parametru.
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_01% --> začátek položek 1. sloupec ze 3
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_02% --> začátek položek 2. sloupec ze 3
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_03% --> začátek položek 3. sloupec ze 3
  • <!-- %ITEM_ON_PAGE% --> počet položek na stránce s přehledem zboží
  • <!-- %STRING_1% --> sloupec STRING_1 článku (i pro režim weblog)
  • <!-- %STRING_2% --> sloupec STRING_2 článku (i pro režim weblog)
  • <!-- %IS_STRING_1()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_1 článku, zobrazí se obsah parametru (i pro režim weblog)
  • <!-- %IS_STRING_2()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_2 článku, zobrazí se obsah parametru (i pro režim weblog)
Opravené chyby
 • přepracovaná funkce na opravu duplicit v kódu zboží


602.271 (22.10.2006)
Nové
 • PayPal PayPal platební brána


602.27 (3.8.2006)
Nové
 • <!-- %TREE_OKNO_UL()% --> seznam odkazů všech skupin zboží (formát <UL> <LI>), zobrazení odkazu v hlavním okně rámu, v parametru je parametr hlavního tagu <UL> , např. <!-- %TREE_OKNO_UL(id="mb1")% -->, výsledek <UL id="mb1"> (režim expert)
 • <!-- %TREE_UL()% --> seznam odkazů všech skupin zboží (formát <UL> <LI>), zobrazení odkazu v aktuálním okně, v parametru je parametr hlavního tagu <UL > , např. <!-- %TREE_UL(id="mb1")% -->, výsledek <UL id="mb1"> (režim expert). Ukázka
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_TIP_0% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny označené jako TIP - sudé položky (režim expert)
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_TIP_1% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny označené jako TIP - liché položky (režim expert)
 • <!-- %ARCHIVE_YEAR()% --> seznam odkazů do archivu dle roku a následně dle měsíce. V parametru je parametr hlavního tagu <UL> , např. <!-- %ARCHIVE_YEAR(id="root")% -->, výsledek <UL id="root"> (režim weblog). Ukázka
starší verze 2
starší verze