Starší verze programu - novinky
602.255
Nové

 • podpora úvěrových karet AURA a O.K. Karta
 • klíčové slovo v režimu expert <!-- %GROUP_NAME% --> se zobrazí i přehledu pododdělení
 • klíčové slovo v režimu expert <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUP% --> zobrazí max. počet položek definovaný v přehledu zboží
Odstraněné chyby
 • klíčové slovo v režimu expert <!--%DATA_GOODS% --> u novinky v přehledu vkládal chybně text z nastavení e-shopu pro detail
 • u importu z DBF při použití údajů ze záložky 2,3,4 došlo k chybě
 • rozbalovací menu pracuje s kódy skupin obsahující znak tečka
 • funkce zar() použitá v Java Scriptu, zobrazuje již vždy dvě desetinná místa
602.254
Nové
 • zobrazení oddělení formou stromu
 • editace CSS v režimu expert a weblog z nabídky Nastavení
 • záloha šablon + CSS v režimu expert a weblog
 • nastavení XML souboru se zbožím pro stránky bez rámu/s rámem
 • možnost definice provedení s ovlivněním ceny v textu nebo detailním textu vložením HTML tágu <select> s parametrem name=ADDITIONALINFOx. V parametru je uvedena cena bez DPH. Cena a textový údaj je oddělen znakem ^. Pokud cena není uvedena, bere se původní cena.
  např. kód
  barva: <select name="ADDITIONALINFOx">
  <option value="30.5^modrá">Modrá 30,50</option>
  <option value="10.5^bílá">Bílá 10,50</option>
  <option value="bez barvy">Bez barvy</option>
  </select>
  se zobrazí jako
  barva: ukázka
 • možnost zakázat u položky (expert) závěrečnou slevu. Parametr formuláře NO_DIS nastavit na hodnotu A .
 • v košíku může být odkaz na stránku s detailem zboží (expert). Parametr formuláře HREF. ukázka
 • údaj hmotnost (expert) v kartě zboží. Lze vypočítat celkovou hmotnost objednávky ukázka
 • nová klíčová slova v režimu expert
  • <!-- %CONTENT_START_0% --> - začátek bloku sudé články
  • <!-- %CONTENT_START_1% --> - začátek bloku liché články
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_0% --> - začátek bloku sudé položky
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_1% --> - začátek bloku liché položky
  • <!-- %WEIGHT% --> - hmotnost
  • <!-- %L_GROUP_LIST3% --> - každá úroveň kategorie oddělení je odsazena
  • <!-- %TREE1% --> - současné zobrazení celého stromu kategorií s odsazením
  • <!-- %TREE2% --> - rozbalovací strom katagorií ukázka
 • nová klíčová slova v režimu weblog
  • <!-- %CONTENT_START_0% --> - začátek bloku sudé články
  • <!-- %CONTENT_START_1% --> - začátek bloku liché články
Odstraněné chyby
 • pro e-shop,e-katalog se v přehledu zboží uvádí nejdříve kódová stránka a následně Java Script (mohl být problém se zobrazením českých znaků)
602.253
Nové
 • podpora příjmu plateb platebními kartami. Bližší informace
 • možnost definice provedení v textu nebo detailním textu vložením HTML tágu <input> s parametrem name=ADDITIONALINFO5
  např.
  Text reklamního potisku: <input type="text" name="ADDITIONALINFO5" size="30">
  se zobrazí jako
  Text reklamního potisku:
 • nová klíčová slova v režimu expert
  • <!-- %PREV_CONTENT(X)% --> obsah článku, prvních X znaků
  • <!-- %PREV_DESCRIPTION(X)% --> popis karty zboží, prvních X znaků
  • <!-- %PREV_D_DESCRIPTION(X)% --> detailní popis karty zboží, prvních X znaků
 • nové klíčové slova v režimu weblog
  • <!-- %PREV_CONTENT(X)% --> obsah článku, prvních X znaků
602.252
Nové
- podpora šablon pro e-shop bez rámu ...
 • změny se týkají režimu expert pokud není uveden jiný režim
 • nová klíčová slova
  • <!-- %XML_POHODA% --> podpora pro vytvoření objednávky s přílohou HTML+XML pro import do programu POHODA - košík druhá strana
  • <!-- %L_GROUP_LIST_HERE% --> seznam odkazů podřízených skupin zboží (oddělovač nový řádek), zobrazení v aktuálním okně
  • <!-- %GROUP_LIST_HERE_UL% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (formát <UL> <LI> ), zobrazení v aktuálním okně
  • <!-- %L_GROUP_LIST_HERE_UL% --> seznam odkazů podřízených skupin zboží (formát <UL> <LI>), zobrazení v aktuálním okně
  • <!-- %GROUP_LIST_START% --> <!-- %GROUP_LIST_END% --> začátek/konec bloku pro vlastní definici seznamu odkazů hlavních skupin zboží
  • <!-- %FILE% --> soubor skupiny
  • <!-- %NAME% --> jméno skupiny
  • <!-- %HEAD_PAGE_GROUP% --> hlavička skupiny oddělení, které se dale člení
  • <!-- %FOOT_PAGE_GROUP% --> patička skupiny oddělení, které se dale člení
  • <!-- %DATA_GOODS_SEARCH% --> dosazení umístění pokud se použije NOP bez detailu
  • <!-- %FORM_PDATA_NOP% --> proměnné pro práci e-shopu - koš 2 strana pro NOP
  • <!-- %TRANSPORT_NOP% --> způsob dopravy - košík druhá strana pro NOP
  • <!-- %PAYMENT_NOP% --> způsob úhrady - košík druhá strana pro NOP
  • <!-- %PAR_STR_5% --> text 50 znaků. V detailu může obsahovat klíčové slovo <!-- %TEXT_1% --> <!-- %TEXT_2% --> <!-- %TEXT_3% --> <!-- %TEXT_4% --> . Buď obsahuje libovolný text nebo pouze klíčové slovo
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_NEWS% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku novinky
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_TIP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku tip
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_TOP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku toplist
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_SALE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku výprodej
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_DISCOUNT% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku sleva
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty I
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE2% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty II
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE3% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty III
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku skupiny karet náležijící do aktuální meziskupiny. Slouží pro vyobrazení zboží u skupiny, která se dále dělí. Karty, které se mají tady zobrazit, se musí ručně začlenit do této skupiny. Využije se druhé nebo další začlenění do skupiny.
  • pro zobrazení dalších údajů se dají použít klíčová slova shodná pro zobrazení detailu karty.
  • <!-- %PRICE1_STRING% --> cena 1 s DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
  • <!-- %PRICE1_WITHOUT_STRING% --> cena 1 bez DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
  • <!-- %OLD_PRICE_STRING% --> původní cena zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • Šablona extra - šablona pro vygenerování samostatného souboru, např. rozesílání nabídek apod.
 • možnost definice provedení v textu nebo detailním textu vložením HTML tágu <select> s parametrem name=ADDITIONALINFO, name=ADDITIONALINFO2, name=ADDITIONALINFO3, name=ADDITIONALINFO4
  např. kód
  barva: <select name="ADDITIONALINFO">
  <option value="modrá">modrá</option>
  <option value="bílá">bílá</option>
  </select>
  velikost: <select name="ADDITIONALINFO2">
  <option value="150">150</option>
  <option value="170">170</option>
  </select>
  materiál: <select name="ADDITIONALINFO3">
  <option value="buk">buk</option>
  <option value="dub">dub</option>
  </select>
  hloubka: <select name="ADDITIONALINFO4">
  <option value="30">30</option>
  <option value="40">40</option>
  </select>


  se zobrazí jako

  barva:
  velikost:
  materiál:
  hloubka:

  není potřeba použít všechny varianty.
  Praktická ukázka v obchodě se spodním prádlem JPSP
 • automaticky se generuje mapa webu s odkazem umístěným v souboru index. Je určena pro lepší zaindexování do vyhledávačů. Týká se i režimu e-shop
 • možnost zasílat objednávku s přílohou objednávky ve tvaru HTML s daty objednávky v XML. Objednávka se může načíst přímo do programu POHODA. V režimu e-shop se zatrhne volba objednávky s přílohou HTML-POHODA. V režimu expert se doplní do šablony košíku strany 2 klíčové slovo <!-- %XML_POHODA% -->
  Pro správný import do POHODY je možné pro úhradu použít následující varianty
  • hotově
  • inkasem
  • dobírkou
  • plat.kartou
  • příkazem
  • složenkou
  • šekem
  • zálohou
  • zápočtem
602.251
Nové
• nový režim programu Fotogalerie. Vygeneruje z již existujích malých a velkých obrázků fotogalerii. Jednorázová operace bez ukládání obrázků do databáze karet. Pracuje v plném rozsahu i ve free verzi. Jsou k dispozici dva vzhledy fotogalerie s případnou možností vlastní úpravy. Vzhled je podobný jako při použití těchto šablon v režimu Expert
• funkce načtení implicitních šablon v režimu Expert
• funkce načtení obrázků do databáze v režimu Expert/E-shop

602.25
Nové
• počet současně zatříděných skupin vzrostl na 6
• většina funkcí z licence WebGen.cz Pro dostupná k vyzkoušení i ve free licenci viz. porovnání
• volba koncovky pro soubor hledání a přihlášení (expert)
• soubor samostatného detailu obsahuje v titulku automaticky název zobrazené karty (expert)
• při importu z dbf v režimu aktualizace je kontrolována duplicita kódu karty
• před generováním e-shopu, e-katalogu se provádí kontrola duplicity kódu karet. V nabídce servis je funkce pro vyhledání a opravu duplicity kódu karty
• nové ceny 4,5,6, které vycházejí z ceny 1. Ceny se modifikují pomocí koeficientu (nepřepočítávají se distribuční náklady), nebo kurzu (přepočítávají se i distribuční náklady). Ceny jdou přiřadit uživatelům pomocí uživatelského jména a hesla.
• ceny 1-6 obsahují přiřazení měny
• další neomezený počet cen jde vytvořit pomocí koeficientu a kurzu, bez pouzití přihlášení.
• nová klíčová slova pro režim expert
 • <!-- %LOG_DATA_PHP% --> datové údaje pro soubor přihlášení v PHP
 • <!-- %LINKS_LEFT_LIST_START% --> <!-- %LINKS_LEFT_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů z levého rámu
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %LINKS_TOP_LIST_START% --> <!-- %LINKS_TOP_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů z horního rámu
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %PAR_STR_0% --> text 255 znaků
 • <!-- %PAR_STR_1% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_4% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_5% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_INT_1% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_2% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_3% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_NUM_1% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_2% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_3% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_DAT_1% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_2% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_3% --> datum
 • <!-- %PAR_LOG_1% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_2% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_3% --> logická hodnota
 • <!-- %01% --> střídavě zapisuje hodnotu 1 a 0 (střídající se vzhled po řádku)
 • <!-- %LEFT_RIGHT% --> střídavě zapisuje hodnotu LEFT a RIGHT (střídavé zarovnání obrázku)
 • <!-- %RIGHT_LEFT% --> střídavě zapisuje hodnotu RIGHT a LEFT (střídavé zarovnání obrázku)
• nová klíčová slova pro režim weblog
 • <!-- %FULL_PERMALINK_DETAIL% --> trvalý odkaz na detail včetně adresy


602.245
Odstraněné chyby
• náhled obr. ve weblogu se nemusel ukázat
• článek v redakčním systému, který nebyl zařazený v rubrice, nezobrazoval text v levém sloupci

Nové
• přesun funkce popis skupiny (záhlaví, zápatí...) do zakladní licence
• v režimu "Expert" další způsob zobrazení detailu karty - samostatný detail. Každá karta má vlastní HTML soubor - ukázka. Vhodné pro aplikace, kde je obsáhlejší popis karet, odkaz na související, podobné karty ..
• karty doplněné o tři skupiny souvisejících položek (režim Expert) ukázka
• nové druhy šablon pro zobrazení tipu, slev, toplistu, výprodeje, novinek, souvisejících položek (režim Expert)
• možnost odeslat objednávku s přílohou ve formátu XLS. Na hlavní e-mailovou adresu přijde příloha. Je potřeba změnit script pro odeslání objednávky na údaj http://www.webgen.cz/php/posliobjxls.php3. Do šablony košíku strana 2 je potřeba doplnit kód ohraničený poznámkou /* nove promenne pro generovani XLS souboru */ viz šablona (sabl_kos2.zip, 3 077b)
• nová klíčová slova
 • <!-- %GROUP_LIST_HERE% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (oddělovač nový řádek), zobrazení v aktuálním okně
 • <!-- %GROUP_LIST3% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (oddělovač mezera)
 • <!-- %SC_P_GOODS_MIN% --> minimalní varianta scriptu (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DATA_GOODS_MIN% --> minimalní varianta pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DET_IMAGE_FIRST% --> první detailní obrázek na stránce přehledu
 • <!-- %DETAIL_FIRST% --> první detailní soubor karty na stránce přehledu (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DETAIL_FILE% --> soubor s detailem karty (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DETAIL_TRUE% --> je detailní popis (A/N)

Stánky s detailem karet (pro nastavení "samostatný detail")

 • <!-- %DETAIL_LAST_PAGE% --> předchozí detail
 • <!-- %DETAIL_NEXT_PAGE% --> následující detail
 • <!-- %GROUP_NAME% --> název oddělení, kde je karta zatříděna
 • <!-- %GROUP_LINK% --> odkaz na oddělení, kde je karta zatříděna
 • <!-- %RELATED_FILE% --> odkaz na související karty I.(pokud není tak ="_nul.js")
 • <!-- %RELATED_FILE2% --> odkaz na související karty II.(pokud není tak ="_nul.js")
 • <!-- %RELATED_FILE3% --> odkaz na související karty III.(pokud není tak ="_nul.js")

Údaje o detailu karty (pro nastavení "samostatný detail")

<!-- %VIEW_GOODS_START% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec údajů o kartě
 • <!-- %PRICE1_REAL% --> cena 1 s DPH jako číslo
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_REAL% --> cena 1 bez DPH jako číslo
 • <!-- %SPECS% --> provedení (A/N)
 • <!-- %DET_NEW% --> novinka (A/N)
 • <!-- %MIN_QUANTITY% --> minimální množství
 • <!-- %DET_PRICE% --> deklarace cen1-3 bez a s DPH
 • <!-- %DET_OLD_PRICE% --> původní cena
 • <!-- %DET_DESCRIPTION% --> popis karty
 • <!-- %DET_D_DESCRIPTION% --> detailní popis karty
 • <!-- %DET_IMAGE% --> detailni obrázek


602.244
Odstraněné chyby
• F9 při delší cestě jak 40 znaků nepracovalo (expert)
• zobrazení názvu speciálních skupin (tip, sleva ..) v přehledu (expert)
• nastavení scriptu pro odeslání objednávky (expert)

Nové
• funkce přepočet cen počítá i ceny 2 a 3 (e-shop, e-katalog, expert)
• v menu oddělení se nezobrazují nepoužité koncové skupiny (e-shop, e-katalog, expert)
• nové klíčové slovo <!-- %DET_CONTENT% --> pro zobrazení pouze detailu článku bez anotace (expert, weblog)

602.243
Odstraněné chyby
• odkaz ze souboru hledání nemusel ukazovat správně (expert)
• při pořízení zálohy se nemusel nabídnout správný adresář pro zálohu dat (expert)

Nové
• upravené editační okna přehledu a detailu zboží (e-shop, e-katalog, expert)
• nové klíčové slovo <!-- %TRANSPORT% --> seznam způsobu dopravy pro formulář v košíku 2. strana (expert)
• nové klíčové slovo <!-- %PAYMENT% --> seznam způsobu úhrady pro formulář v košíku 2. strana (expert)
• ve weblogu se generuje soubor aktuálních článku akt_cl_us.js pro další použití

602.242
Odstraněné chyby
• režim e-shop/e-katalog, odkazy v horním a levém rámu se generoval pouze jeden

Nové
• režim expert, nové klíčové slovo <!-- %GROUP_NAME% --> název aktuálně zobrazené skupiny
• režim expert,parametr pro nastavení adresáře obrázku náhledu a detailu
• možnost uložení a načtení konfigurace šablon (weblog, expert)


602.241
Odstraněné chyby
• F9 (zobrazení stránek v prohlížeči) v režimu expert někdy nepracovalo
• v režimu e-shop se mohla vyskytnout chyba (zpráva ze serveru) Záznam je uvolněný, operaci nelze provést 140


602.24
Nové
• aplikace WebGen.cz 602.24 nyní pod 602SQL verze 8.1
• nový režim programu Expert
• pokud není zadána šablona archivu, tak se negeneruje (weblog)
• pokud není jméno souboru TXT a RSS tak se netvoří (weblog)
• editace nezávislých stránek přímo
• nové vlastní pohledy na karty (až 7 variant), změna velikosti okna, hot key CTRL+1-7
• zaokrouhlení dokladu na padesatníky
• free verze jen na 30 karet (původně 50)

Opraveno
• třídění v toplistu dle umístění
• při otevřeném okně článku, se při změně rubrik neaktualizovala nabídka v combu
• při použití funkce změny se objevilo špatné nástrojové okno (weblog)
• oprava třídění pro zobrazeni archivu ve weblogu


starší verze 2