Starší verze programu - novinky
602.267 (12.6.2006)
Nové

 • podpora FTP klienta ftp_wb.exe pro přenos souborů na internet přímo z programu
 • další změny se týkají režimu expert
 • <!-- %DATA_POSITION% --> zapíše umístění zboží v režimu přehledu, které je nutné pro funkci hledání. Použije se pokud se používá přihazování do košíku pomocí formuláře s funkcí AddToCart() a není použitá šablona pro detailní zobrazení zboží.
 • pro objednané množství menší než minimální se použije cena 2, která je vyšší než cena 1. Ukázka kódu šablony <FORM NAME=order ACTION="_kosik.htm" onSubmit="parent.AddToCart(this);"> ... ... <input type=hidden name=PRICE2 value="<!-- %PRICE2_WITHOUT_REAL% -->"> <input type=hidden name=LIMITS22 value="<!-- %PAR_NUM_1% -->"> ... ... </FORM>
Odstraněné chyby
 • <!-- %XML_POHODA% --> odstraněné atributy note a transport, které působily problém při načítání objednávek do programu POHODA


602.265 (29.4.2006)
Nové
 • změny se týkají režimu expert pokud není uveden jiný režim
 • u karty zboží je možné zadat do malého i velkého obrázku internetovou adresu (i pro e-shop)
 • <!-- %GROUP_LIST_TABLE()% --> seznam hlavních skupin v tabulce, volba zarovnání v parametru (left, right, center), akceptuje zadané obrázky
 • <!-- %L_GROUP_LIST_TABLE()% --> seznam podskupin v tabulce, volba zarovnání v parametru (left, right, center), akceptuje zadané obrázky
 • <!-- %PRICE2_STRING% --> cena 2 s DPH jako text (např. 12,-)
 • kontrola na minimální objednané množství a kontrola na násobky množství. Ukázka kódu šablony <FORM NAME=order ACTION="_kosik.htm" onSubmit="parent.AddToCart(this);"> ... <input type=hidden name=MIN_QUANTITY value="xx"> <input type=hidden name=MODULO_QUANTITY value="xx"> ... </FORM>
 • <!-- %XML_BEZMYSI% --> podpora pro vytvoření objednávky s přílohou HTML+XML pro import do programu BezMyši - košík druhá strana. V režimu e-shop se nastaví příloha v parametrech pošty
 • u odběratele je možné zadávat i dodací adresu (i pro e-shop). Do stávajících šablon se přidají formulářové pole s názvy
  • DA_nazev
  • DA_titul
  • DA_jmeno
  • DA_prijmeni
  • DA_ulice
  • DA_mesto
  • DA_PSC
 • v režimu weblog je možné změnit pořadí u rubrik abecedně podle jména rubriky


602.264 (17.2.2006)
Odstraněné chyby
 • SEO v expertu generovalo krátké názvy souboru sloupku. Opravené odkazy v souboru mapa.htm. Opravené odkazy u klíčových slov <!-- %CLASSED_IN()% --> a <!-- %SUBGROUPS()% -->
 • při použití dalších obrázků je zabezpečen převod názvu souboru s obrázkem na malá písmena. Pokud je obrázek v podadresáři je správně změněno opačné lomítko na klasické lomítko.


602.263 (5.2.2006)
Nové
 • klíčová slova v režimu weblog
  • <!-- %CONTENT_START_TO()% --> začátek bloku články do čísla (parametr), ukázka
  • <!-- %CONTENT_START_FROM()% --> začátek bloku články od čísla (parametr), ukázka
  • <!-- %COLUMN_START_TO()% --> začátek bloku sloupek do čísla (parametr)
  • <!-- %COLUMN_START_FROM()% --> začátek bloku sloupek od čísla (parametr)
  • <!-- %CATEGORY_LIST_START_TO()% --> začátek bloku kategorie do čísla (parametr), ukázka
  • <!-- %CATEGORY_LIST_START_FROM()% --> začátek bloku kategorie od čísla (parametr), ukázka
  • <!-- %HOME_PAGE% --> - odkaz na úvodní stranu, ukázka
  • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_START% --> začátek bloku podřízené kategorie, ukázka
  • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_END% --> konec bloku podřízené kategorie, ukázka
  • <!-- %IS_ACTIVE()% --> pro aktivní rubriku zapíše parametr, ukázka
  • <!-- %NOT_ACTIVE()% --> pro neaktivní rubriku zapíše parametr, ukázka
  • <!-- %FILE_NOT_ACTIVE% --> pro neaktivní rubriku zapíše jméno souboru rubriky, ukázka
  • <!-- %NAME_F_CHAR_NOT_ACTIVE% --> 1. znak jména rubriky jetliže není aktivní , ukázka
  • <!-- %NAME_F_CHAR% --> 1. znak jména rubriky, ukázka
  • <!-- %NAME_N_CHARS% --> jméno rubriky od druhého znaku, ukázka
  • <!-- %ACTUAL_SUBCATEGORY_NAME% --> jméno aktuální rubriky, ukázka
  • <!-- %ACTUAL_CATEGORY_NAME% --> jmeno aktuální nadřízené rubriky
  • <!-- %IS_0()% --> zobrazí parametr pro sudé články, ukázka
  • <!-- %NOT_0()% --> zobrazí parametr pro liché články, ukázka
 • režim e-shop
  • pokud se zadá délka údaje množtví v košíku 1. strany 0, nejde měnit objednané množství, ale pouze smazat položku košíku
 • klíčová slova v režimu expert
  • <!-- %DETAIL_FILE_IS_TYPE_X% --> - zapíše detail souboru pokud je nějaké provedení záložky x-y, ukázka
  • <!-- %TYPE_1R()% -->
  • <!-- %TYPE_5R()% --> radio butony provedení 1-5, parametr je oddelovač mezi hodnotami
  • <!-- %PAGES_GOODS()% --> seznam stránek oddělení s parametrem odělovače, ukázka
  • <!-- %CLASSED_IN()% --> stránka zatříděna ve skupinách - odkazy, parametr oddělovač, ukázka
  • <!-- %SUBGROUPS()% --> oddělení se dále dělí na skupiny - odkazy, parametr oddělovač, ukázka
  • <!-- %COUNT_ITEMS% --> počet položek v oddělení (na stránce přehledu), ukázka
  • <!-- %DET_DESCRIPTION_SEARCH% --> popis zboží bez HTML tágů. Pro soubor hledání, xml apod.
  • <!-- %IS_DETAIL_LAST_PAGE()% --> zapíše parametr pokud existuje předchozí detail zboží ve stejné kategorii
  • <!-- %IS_DETAIL_NEXT_PAGE()% --> zapíše parametr pokud existuje následující detail zboží ve stejné kategorii
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_TIP()% --> začátek bloku zboží označené jako TIP. Parametr určuje maximální počet zobrazených položek, ukázka
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_1% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny - liché položky, ukázka
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_0% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny - sudé položky, ukázka
 • režim expert
  • automatické uložení(po odeslání objednávky) a načtení (po otevření košíku) iniciál odběratele
  • při vyplnění náhledového obrázku se předvyplní i detailní obrázek
  • u zatřídění zboží lze přebrat i mezikategorii
  • SEO u kategorií zboží
  • při zálohování se vytvoří teplate.ini do adresáře zálohy
  • další dvě extra šablony
 • pro režim expert i e-shop je možné přidat modul administrace objednávek. Modul PHP scriptů, který umožňuje na internetu evidovat objednávky, obsluze obchodu nastavovat stav objednávek a zákazníkům nahlížet na stav jejich objednávek. Modul vyžaduje podporu PHP na www serveru a verzi programu WebGen.cz 602.263 nebo vyšší. Ukázka na http://www.webgen.cz/priklady/eobp/. Administraci objednávek je možné objednat za 444,-Kč v e-shopu
Odstraněné chyby
 • SEO v expertu generovalo krátké texty článku
 • přehlasované písmena a, o, e
 • <!-- %L_GROUP_LIST_HERE_UL()% --> vnořený tag <UL> je mezi <li> a </li>
 • oprava třídění toplistu při použití Java Scriptu
 • mapa.htm neobsahuje nepoužité katagorie a odkazuje do cílových stránek
 • při načtení template.ini souboru se nesprávně nastavilo jméno extra souboru (obsahovalo i cestu)
 • automatická změna kódu skupin na malé písmena602.262 (11.11.2005)
Nové
 • klíčová slova v režimu weblog
  • <!-- %IS_DET()% --> zapíše obsah parametru pokud existuje detail článku
  • <!-- %HREF_DET_CONTENT% --> soubor s detailem článku pokud existuje, jinak zapíše znak #
  • <!-- %IS_HREF_DET_CONTENT% --> soubor s detailem článku pokud existuje, jinak nezapíše nic
  • <!-- %IS_IMAGE()% --> pokud existuje v přehledu článku náhledový obrázek/v detailu náhledový nebo detailní obrázek, tak zapíše parametr
  • <!-- %IS_IMAGE_P()% --> pokud existuje náhledový obrázek článku, tak zapíše parametr
  • <!-- %IS_IMAGE_D()% --> pokud existuje detailní obrázek článku, tak zapíše parametr
 • režim e-shop
  • zrychlené generování souboru pro hledání
  • popis karet v přehledových stránkách se generuje jako text a ne jako proměnná Java Scriptu. Snadné zaindexování do vyhledávačů typu Google, Seznam ...
 • klíčová slova v režimu expert
  • <!-- %PRICE2_WITHOUT_REAL% --> cena 2 bez DPH zapsaná jako číslo
  • <!-- %PRICE3_WITHOUT_REAL% --> cena 3 bez DPH zapsaná jako číslo. Využití pro stanovení ceny na základě objednaného množství. Ukázka kódu šablony <FORM NAME=order ACTION="_kosik.htm" onSubmit="parent.AddToCart(this);"> ... <input type=hidden name=PRICE value="<!-- %PRICE1_WITHOUT_REAL% -->"> <input type=hidden name=PRICE2 value="<!-- %PRICE2_WITHOUT_REAL% -->"> <input type=hidden name=LIMITS2 value="<!-- %PAR_NUM_1% -->"> <input type=hidden name=PRICE3 value="<!-- %PRICE3_WITHOUT_REAL% -->"> <input type=hidden name=LIMITS3 value="<!-- %PAR_NUM_2% -->"> ... </FORM> Limintní hranice pro přiřazení ceny 2 a 3 se zadává do proměnné LIMITS2 a LIMITS3
  • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS% --> začátek bloku pro karty spadající do aktuální nadřízené skupiny
  • <!-- %IS_NEW()% --> pokud se jedná o novinku zapíše se obsah parametru
  • <!-- %DISCOUNT()% --> pokud se jedná o slevu zapíše se obsah parametru
  • <!-- %IS_SALE()% --> pokud se jedná o výprodej zapíše se obsah parametru
  • <!-- %IS_SPECS()% --> pokud obsahuje provedení zapíše se obsah parametru
  • <!-- %IS_TIP()% --> pokud se jedná o tip zapíše se obsah parametru
  • <!-- %OLD_PRICE_STRING_IS% --> zapíše původní cenu, pokud je různá od 0 a současně je větší než cena 1 s DPH
  • <!-- %IS_OLD_PRICE()% --> zapíše parametr, pokud je původní cena různá od 0 a současně je větší než cena 1 s DPH
  • <!-- %IS_IMAGE()% --> zapíše parametr, pokud je náhledový obrázek zboží
  • <!-- %NOT_IMAGE()% --> zapíše parametr, pokud není náhledový obrázek zboží
  • <!-- %IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není náhledový obrázek zboží, jinak zapíše malý obrázek
  • <!-- %DET_IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není detailní obrázek zboží, jinak zapíše velký obrázek
  • <!-- %NOT_FIRST_PAGE% --> zapíše parametr, pokud se nejedná o první stránku přehledu zboží
  • <!-- %NOT_BOTTOM_PAGE% --> zapíše parametr, pokud se nejedná o poslední stránku přehledu zboží
  • <!-- %NO_TYPE_X% --> zapíše parametr, pokud není zadána žádná varianta zboží na kartě (záložka 6-10)
  • <!-- %IS_TYPE_X% --> zapíše parametr, pokud je zadána nějaká varianta zboží na kartě (záložka 6-10)
  • <!-- %IS_RELATED_FILE()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 2)
  • <!-- %IS_RELATED_FILE2()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 3)
  • <!-- %IS_RELATED_FILE3()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 4)
  • <!-- %BOOKMARK_2()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 2 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_3()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 3 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_4()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 4 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_6()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 6 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_7()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 7 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_8()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 8 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_9()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 9 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_10()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 10 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_11()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 11 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_12()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 12 vyplněno
  • <!-- %BOOKMARK_13()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 13 vyplněno
  • <!-- %TYPE_1% --> provedení záložky 6
  • <!-- %TYPE_2% --> provedení záložky 7
  • <!-- %TYPE_3% --> provedení záložky 8
  • <!-- %TYPE_4% --> provedení záložky 9
  • <!-- %TYPE_5% --> provedení záložky 10
  • <!-- %TYPE_IMG% --> další obrázky s popisem, záložka 11
  • <!-- %TABLE_1% --> jednosloupcová tabulka, záložka 12
  • <!-- %TABLE_2% --> dvousloupcová tabulka, záložka 13
  • <!-- %IS_TYPE_1()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 6
  • <!-- %IS_TYPE_2()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 7
  • <!-- %IS_TYPE_3()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 8
  • <!-- %IS_TYPE_4()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 9
  • <!-- %IS_TYPE_5()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 10
  • <!-- %IS_TYPE_IMG()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 11
  • <!-- %IS_TABLE_1()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 12
  • <!-- %IS_TABLE_2()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 13
  • <!-- %XML_MONEYS3% --> vytvoří XML přílohu pro načtení objednávky do programu Money S3. Vkládá se do šablony košíku 2. strana
  • recyklační poplatek (cena bez DPH) se může zadat do některého z číselných sloupců záložky 5. Hodnota sloupce se pak přiřadí do formuláře
   Ukázka kódu šablony <FORM NAME=order ACTION="_kosik.htm" onSubmit="parent.AddToCart(this);"> ... <input type=hidden name=RP value="<!-- %PAR_NUM_1% -->"> ... </FORM>
  • pokud je potřeba zadávat hodnotu provedení do okna, které se zobrazí až po přidání zboží do košíku použije se následující
   Ukázka kódu šablony <FORM NAME=order ACTION="_kosik.htm" onSubmit="parent.AddToCart(this);"> ... <input type=hidden name=SPECS value="<!-- %SPECS% -->"> ... </FORM>
Odstraněné chyby
 • při načtení teplate.ini (nastavení šablon) se nedoplnila cesta u CSS souboru602.261 (29.9.2005)
Nové
 • klíčová slova v režimu weblog
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_2% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 ukázka
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_3% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volne UL
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_4% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 přechod z nadřízené na první základní rubriku, ukázka
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_5% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volne UL přechod z nadřízené na první základní rubriku
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_6% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_7% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volne UL {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_8% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 přechod z nadřízené na první základní rubriku {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}, ukázka
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_9% --> - kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volne UL přechod z nadřízené na první základní rubriku {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
  • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_LI% --> - podrizena rubrika <li> - id nav1,2, ukázka
  • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_LI_2% --> - podrizena rubrika <li> - volne UL
  • <!-- %ACTUAL_CATEGORY()% --> aktuální nadřízená rubrika, ukázka
  • <!-- %ACTUAL_CATEGORY34()% --> aktuální nadřízená rubrika, otevře první základní rubriku této nadřízené rubriky, ukázka
  • <!-- %ACTUAL_SUBCATEGORY()% --> aktuální rubrika, ukázka
  • <!-- %ACTUAL_PAGE()% --> aktuální detail článku, sloupku, ukázka
  • <!-- %IMAGE_D% --> - obrázek detailu článku, ukázka
  • <!-- %IMAGE_P% --> - obrázek přehledu článku, ukázka
  • <!-- %CONTENT_START_CATEGORY% --> články patřící pouze do nadřízené kategorie, ukázka
Odstraněné chyby
 • weblog, SEO název souboru u dlouhého názvu článku se nezobrazil celý
 • weblog i expert, u SEO názvu se neodstranila všechna diakritika (např. ň)602.26 (25.8.2005)
Nové
 • SEO odkazy. Názvy souborů detailu článku/karty zboží obsahují název článku/karty
 • klíčová slova v režimu weblog
  • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_1% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_2% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_3% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_4% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %CATEGORY_TEXT_1% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %CATEGORY_TEXT_2% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %CATEGORY_TEXT_3% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %CATEGORY_TEXT_4% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
  • <!-- %PREV_CONTENT_START(kategorie)% --> - články patřící do určité kategorie (nemusí být definována)
  • <!-- %CONTENT_START_CLASSED% --> - pouze zatříděné články do existující kategorie
  • <!-- %CATEGORY_LIST_START% --> <!-- %CATEGORY_LIST_END% --> začátek/konec seznamu rubrik
   • <!-- %FILE% --> jméno souboru rubriky
   • <!-- %NAME% --> název rubriky
  • <!-- %CATEGORY_LIST_LI% --> seznam odkazů rubrik a nadřízených rubrik pomocí tágu <UL>, zobrazí pouze aktuální podřízené rubriky. Je rozlišena aktuálně vybraná rubrika. id=nav1, id=nav2, id=aktivni
 • podpora platební brány NetBanky. Není potřeba mít účet v Živnostenské bance, stačí podepsat Souhlas s podmínkami. Popis zprovoznění ze strany banky
Odstraněné chyby
 • weblog členění podřízených rubrik neakceptovalo řazení
 • mapa.htm v expertu obsahovala odkaz na webgen.css, který nemusel být použit
 • nešla měnit měna v horním rámu v režimu expert

602.256
Nové
 • údaj hmotnost se zadává na 3 des. místa
 • klíčové slovo v režimu weblog <!-- %CATEGORY_LIST_O% --> přehled rubrik, zobrazí vždy jednu rozbalenou skupinu
 • pro karty označené příznakem skrýt, je vygenerovaný prázdný soubor. Platí pro režim expert v nastavení samostatný detail
Odstraněné chyby
 • pořizovací okno detailu zboží neukazovalo seznam výrobců
 • při použití klíčového slova došlo k zastavení generování stránek pokud karta zboží obsahovala detailní popis a neobsahovala základní popis
 • v případě zadání pouze jednoho způsoby dopravy nebo úhrady v režimu expert, nedošlo k zobrazení dopravy/úhrady na objednávce
starší verze