Weblog


info Od verze 602.232 je režim programu rozšířen na čtyři. Nový režim weblog navazuje obsahem použitých tabulek na redakční systém (články, sloupek, nezávislé stránky, rubriky, nadřízené rubriky, autoři).
Na rozdíl od redakčního systému je vzhled stránek již plně v moci uživatele. Stránky se generují na základě šablon, které obsahují klíčová slova. Pomocí tohoto systému se počet proměnných v programu snížil na minimum (ukázky obrazovek s popisem).