Klíčová slova v režimu weblog


info Šablony pro stránky mohou obsahovat následující klíčová slova, která se nahrazují konkrétními hodnotami. Neznámá klíčová slova zůstanou beze změny.

Obecná klíčová slova

 • <!-- %TITLE% --> titulek stránky
 • <!-- %BUILD_DATE_TIME% --> datum a čas vygenerovaného souboru RSS
 • <!-- %BUILD% --> verze programu WebGen.cz
 • <!-- %HOME_PAGE% --> - odkaz na úvodní stranu
 • <!-- %IS_ACTIVE()% --> pro aktivní rubriku zapíše parametr
 • <!-- %NOT_ACTIVE()% --> pro neaktivní rubriku zapíše parametr
 • <!-- %FILE_NOT_ACTIVE% --> pro neaktivní rubriku zapíše jméno souboru rubriky
 • <!-- %NAME_F_CHAR_NOT_ACTIVE% --> 1. znak jména rubriky jetliže není aktivní
 • <!-- %NAME_F_CHAR% --> 1. znak jména rubriky
 • <!-- %NAME_N_CHARS% --> jméno rubriky od druhého znaku
 • <!-- %ACTUAL_SUBCATEGORY_NAME% --> jméno aktuální rubriky
 • <!-- %ACTUAL_CATEGORY_NAME% --> jmeno aktuální nadřízené rubriky
 • <!-- %ARCHIVE% --> seznam odkazů do archivu
 • <!-- %CATEGORY_LIST% --> seznam odkazů rubrik a nadřízených rubrik, zobrazí současně všechny rubriky
 • <!-- %CATEGORY_LIST_O% --> seznam odkazů rubrik a nadřízených rubrik, zobrazí pouze aktuální podřízené rubriky
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI% --> seznam odkazů rubrik a nadřízených rubrik pomocí tágu <UL>, zobrazí pouze aktuální podřízené rubriky. Je rozlišena aktuálně vybraná rubrika. id=nav1, id=nav2, id=aktivni
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_2% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_3% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volné UL
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_4% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 přechod z nadřízené na první základní rubriku,
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_5% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volné UL přechod z nadřízené na první základní rubriku
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_6% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_7% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volné UL {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_8% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - id nav1,2 přechod z nadřízené na první základní rubriku {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené},
 • <!-- %CATEGORY_LIST_LI_9% --> - seznam odkazů, kombinace nadřízené a základní rubriky <li> - volné UL přechod z nadřízené na první základní rubriku {pouze nadřízené, nebo základní bez nadřízené}
 • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_LI% --> - seznam odkazů, podřízená rubrika <li> - id nav1,2,
 • <!-- %SUBCATEGORY_LIST_LI_2% --> - seznam odkazů, podřízená rubrika <li> - volné UL
 • <!-- %TEXT_1% --> dlouhý text 1 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_2% --> dlouhý text 2 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_3% --> dlouhý text 3 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_4% --> dlouhý text 4 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_1% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_2% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_3% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %SUBCATEGORY_TEXT_4% --> text(HTML kód) patřící konkrétní kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %CATEGORY_TEXT_1% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %CATEGORY_TEXT_2% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %CATEGORY_TEXT_3% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %CATEGORY_TEXT_4% --> text(HTML kód) patřící konkrétní nadřízené kategorii. Zobrazí se na příslušné stránce rubriky/detailu článku
 • <!-- %ACTUAL_CATEGORY()% --> aktuální nadřízená rubrika,
 • <!-- %ACTUAL_CATEGORY34()% --> aktuální nadřízená rubrika, otevře první základní rubriku této nadřízené rubriky,
 • <!-- %ACTUAL_SUBCATEGORY()% --> aktuální rubrika,
 • <!-- %ACTUAL_PAGE()% --> aktuální detail článku, sloupku,

Klíčová slova článku

Následující klíčová slova lze použít pouze v bloku článku, jinde nemají žádný význam:
<!-- %CONTENT_START% -->, <!-- %CONTENT_END% --> - začátek/konec článku. Tento blok se opakuje pro každý článek na stránce a klíčová slova uvnitř se nahrazují údaji z konkrétního článku
<!-- %CONTENT_START_0% --> - sudé články
<!-- %CONTENT_START_1% --> - liché články
<!-- %PREV_CONTENT_START(kategorie)% --> - články patřící do určité kategorie (nemusí být definována)
<!-- %CONTENT_START_CLASSED% --> - pouze zatříděné články do existující kategorie
<!-- %CONTENT_START_CATEGORY% --> články patřící pouze do nadřízené kategorie,
<!-- %CONTENT_START_TO()% --> začátek bloku články do čísla (parametr)
<!-- %CONTENT_START_FROM()% --> začátek bloku články od čísla (parametr)
 • <!-- %DATE% --> datum článku
 • <!-- %PERMALINK% --> trvalý odkaz do archívu
 • <!-- %FULL_PERMALINK% --> trvalý odkaz do archívu včetně adresy
 • <!-- %FULL_PERMALINK_DETAIL% --> trvalý odkaz na detail včetně adresy
 • <!-- %ANCHOR% --> unikátní ID článku (součást trvalého odkazu).
  Pro korektní fungování archivu by šablona měla v bloku příspěvku obsahovat kód
  <a name="<!-- %ANCHOR% -->"></a> - na tyto pojmenované odkazy jsou směřovány trvalé odkazy do archivu.
 • <!-- %CATEGORY% --> rubrika článku
 • <!-- %HREF_CATEGORY% --> odkaz do rubriky
 • <!-- %HREF_ROOT_CATEGORY% --> odkaz do nadřízené rubriky
 • <!-- %ROOT_CATEGORY% --> nadřízená rubrika článku
 • <!-- %TITLE% --> nadpis článku
 • <!-- %IMAGE% --> obrázek článku
 • <!-- %IMAGE_D% --> - obrázek detailu článku,
 • <!-- %IMAGE_P% --> - obrázek přehledu článku,
 • <!-- %IS_DET()% --> zapíše obsah parametru pokud existuje detail článku
 • <!-- %HREF_DET_CONTENT% --> soubor s detailem článku pokud existuje, jinak zapíše znak #
 • <!-- %IS_HREF_DET_CONTENT% --> soubor s detailem článku pokud existuje, jinak nezapíše nic
 • <!-- %IS_IMAGE()% --> pokud existuje v přehledu článku náhledový obrázek/v detailu náhledový nebo detailní obrázek, tak zapíše parametr
 • <!-- %IS_IMAGE_P()% --> pokud existuje náhledový obrázek článku, tak zapíše parametr
 • <!-- %IS_IMAGE_D()% --> pokud existuje detailní obrázek článku, tak zapíše parametr
 • <!-- %CONTENT% --> obsah článku
 • <!-- %PREV_CONTENT(X)% --> obsah článku, prvních X znaků
 • <!-- %DET_CONTENT% --> pouze detailní obsah článku
 • <!-- %XML_CONTENT% --> obsah článku pro RSS soubor (bez HTML tágů)
 • <!-- %AUTHOR_MAIL% --> e-mail autora článku
 • <!-- %AUTHOR% --> jméno autora článku
 • <!-- %IS_0()% --> zobrazí parametr pro sudé články
 • <!-- %NOT_0()% --> zobrazí parametr pro liché články
 • <!-- %STRING_1% --> sloupec STRING_1 článku
 • <!-- %STRING_2% --> sloupec STRING_2 článku
 • <!-- %IS_STRING_1()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_1 článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_STRING_2()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_2 článku, zobrazí se obsah parametru

Nezávislé stránky

<!-- %IND_PAGE_START% --> <!-- %IND_PAGE_END% --> začátek/konec nezávislé stránky
 • <!-- %TITLE% --> titulek nezávislé stránky
 • <!-- %CONTENT% --> obsah nezávislé stránky

Sloupek

<!-- %COLUMN_START% --> <!-- %COLUMN_END% --> začátek/konec sloupku
<!-- %COLUMN_START_TO()% --> začátek bloku sloupek do čísla (parametr)
<!-- %COLUMN_START_FROM()% --> začátek bloku sloupek od čísla (parametr)
 • <!-- %TITLE% --> titulek sloupku
 • <!-- %CONTENT% --> obsah sloupku

Seznam rubrik

<!-- %CATEGORY_LIST_START% --> <!-- %CATEGORY_LIST_END% --> začátek/konec seznamu rubrik
<!-- %CATEGORY_LIST_START_TO()% --> začátek bloku kategorie do čísla (parametr)
<!-- %CATEGORY_LIST_START_FROM()% --> začátek bloku kategorie od čísla (parametr)
<!-- %SUBCATEGORY_LIST_START% --> začátek bloku podřízené kategorie
<!-- %SUBCATEGORY_LIST_END% --> konec bloku podřízené kategorie
 • <!-- %FILE% --> jméno souboru rubriky
 • <!-- %NAME% --> název rubriky