Jak pracovat v režimu Weblog


info Pro vygenerování stránek ve formátu weblogu je potřeba nastavit režim programu na weblog

.


V parametrech nastavení se doplní základní údaje

.
 • Adresa www stránek - celá URI adresa včetně http://
 • Externí HTML editor - oblíbený editor pro editaci šablon a HTML kódu článků
 • Nastavení šablon - uložení/nahrání konfigurace nastavení jednotlivých šablon. Používá se pro načtení jiné sady šablon, nebo uložení nově nastavených šablon.
 • Počet článků - počty zobrazených článků na úvodní straně a případně rubrice
 • Detail článku - text odkazu, který povede k detailu celého článku (pouze pro články, které obsahují detailní popis)
 • Formát datumu - volba zobrazení tvaru zobrazeného datumu (číslice, slovo, bez roku, s rokem ..)
Ostatní údaje se mohou nechat beze změny. Základní šablony se vytvoří automaticky.

Úprava šablony se provádí v externím editoru a vyvolá se tlačítkem .. Význam klíčových slov použitých v šablonách je popsán samostatně. Omezením v úpravě a výrobě šablony je délka řádku maximálně 255 znaků.

Nová šablona se nalistuje tlačítkem .


Vlastní příspěvky se vkládají pomocí článků.

.

Kde
 • Datum - datum zapsání článku
 • Autor - autor článku
 • Rubrika - rubrika, do které spadá článek (nemusí se použít)
 • Nadpis - nadpis článku
 • Obr. - obrázek na hlavní stránce
 • Obr. det. - obrázek v detailu článku (pokud není uveden, zobrazí se obr.)
 • Poř. - pořadí zobrazení článku v rámci jednoho dne
 • Skrýt - ukrytí (nezobrazení) článku
Základní text článku se vkládá do editačního pole níže, nebo pomocí externího editoru tlačítko "EE a".
Detailní (delší) text se vkládá pomocí interního (tlačítko "Detail článku") nebo externího (tlačítko "EE b") editoru.

Ostatní tlačítka
 • Autor - číselník autorů článku a jejich e-mailových adres
 • Rubriky - číselník rubrik
 • Vložit - nový článek
 • Zrušit záznam - smazání článku
 • OK - uložení změn a zavření okna s články
 • Odvolat změny - uzavření okna s články bez uložení změn
 • HTML ? - otevření okna se základními HTML tágy

Při použití rubrik

.

se zadává
 • Jméno rubriky - označení rubriky
 • Soubor HTML - jméno stránky s rubrikou
 • Pořadí- pořadí zobrazení rubrik (pokud se použije klíčové slovo pro zobrazení obsahu rubrik)
 • Nadřízená rubrika - jméno nadřízené rubriky (nemusí se použít). Pro dvouúrovňové členění

Při použití nadřízených rubrik

.

se zadává
 • Jméno rubriky - označení rubriky
 • Soubor HTML - jméno stránky s rubrikou
 • Pořadí- pořadí zobrazení rubrik (pokud se použije klíčové slovo pro zobrazení obsahu rubrik)


Pro doplnění obsahu stránky (např. dalším sloupcem textu) je možné použít sloupek.

.

Jednoduchá forma nadpisu a krátkého textu je možná doplnit detailem, kdy se pro zobrazení celého detailu zobrazí samostatná stránka.


Pro generování samostatných stránek, které se zobrazí po kliknutí na jejich odkaz slouží nezávislé stránky.

.

Zadává se titulek (nadpis) stránky, jméno souboru (bez použití velkých písmen a českých znaků) a vlastní text pomocí interního (tlačítko "Editovat") nebo externího (tlačítko "EE a") editoru.

Pokud potřebujeme v kódu šablony zapsat text, který je delší než 255 znaků na řádku, použijeme tzv. dlouhé texty.

.

kde vložíme takový text a do šablony se vloží příslušné klíčové slovo.

A nyní již stačí stránky vygenerovat (CTRL+F9), podívat se na výsledek (F9) a pokud je vše v pořádku stránky nakopírovat na web.