Převod dat z programu Webgen.cz 602.xx do verze 2014


info Pro export z programu Webgen.cz 602.xx lze použít univerzální funkci /Soubor/Export - import/.
Nastaví se vstupní data Tabulka v 602SQL + konkrétní tabulka (zbozi, zbozi_par,odkazy, odkazy_lr, nezavisle_str, clanky, kateg, ...).
Nastaví se výstupní data Text s oddělovači údajů (CSV) a vybere se kam a pod jakým jménem se soubor uloží (doporučuje se do samostatného adresáře).
Upraví se textový formát oddělovač polí ve formátu CSV na hodnotu ; (středník).
Potvrdí se vytvořit popis a následně přenést data.

V programu WebGen.cz 2014 budeme pokračovat v nábídce /Projekt/Import dat/.
Nastaví se vstupní CSV soubor vytvořený výše, zruší se zatržení u kódování UTF-8.
Nastaví se kam zapisovat přenášená data z předvolené nabídky.
Potvrdí se vytvořit popis následně přenést data a pokud se zobrazí požadované data dokončí se uložit data.

Vazba mezi tabulkami (Webgen.cz 602.xx - 2014)

  • zbozi - katalog
  • odkazy horní rám - odkazy (typ=1)
  • odkazy levý rám - odkazy (typ=2)
  • články - články (typ=1)
  • rubriky - články (typ=2)