Klíčová slova pro WebGen.cz 2014


info Šablony pro program WebGen.cz 2014 mohou obsahovat následující klíčová slova, která se nahrazují konkrétními hodnotami. Neznámé klíčové slova zůstanou beze změny.

Obecná klíčová slova

 • <!-- %TITLE% --> titulek stránky
 • <!-- %BUILD_DATE_TIME% --> datum a čas generování
 • <!-- %HEAD_PAGE_GROUP% --> hlavička skupiny oddělení, které se dale člení
 • <!-- %IS_HEAD_PAGE_GROUP()% --> pokud existuje hlavička skupiny oddělení, vypíše se parametr
 • <!-- %FOOT_PAGE_GROUP% --> patička skupiny oddělení, které se dale člení
 • <!-- %LINKS_LEFT_LIST_START% --> <!-- %LINKS_LEFT_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů typ=2
  • <!-- %CONTENT% --> obsah
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %LINKS_TOP_LIST_START% --> <!-- %LINKS_TOP_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů typ=1
  • <!-- %CONTENT% --> obsah
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %TRANSPORT_BS% --> způsob dopravy - košík
 • <!-- %PAYMENT_BS% --> způsob úhrady - košík

Klíčová slova článku

Následující klíčová slova lze použít pouze v bloku článku, jinde nemají žádný význam:
<!-- %CONTENT_START% --> , <!-- %CONTENT_END% --> - začátek/konec článku Typ=1. Tento blok se opakuje pro každý článek na stránce a klíčová slova uvnitř se nahrazují údaji z konkrétního článku.
<!-- %COLUMN_START% --> <!-- %COLUMN_END% --> začátek/konec článku Typ=2
 • <!-- %DATE% --> datum článku
 • <!-- %TITLE% --> nadpis článku
 • <!-- %IMAGE% --> obrázek článku
 • <!-- %CONTENT% --> obsah článku
 • <!-- %DET_CONTENT% --> pouze detailní obsah článku
 • <!-- %AUTHOR% --> jméno autora článku
 • <!-- %STRING_1% --> obsah sloupce Sloupec 1
 • <!-- %STRING_2% --> obsah sloupce Sloupec 2
 • <!-- %STRING_3% --> obsah sloupce Sloupec 3
 • <!-- %IS_STRING_1()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Sloupec 1 článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_STRING_2()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Sloupec 2 článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_STRING_3()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Sloupec 3 článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_DET()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Detail článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_IMAGE()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Obrázek/Detailní obrázek článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_IMAGE_D()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Detailní obrázek článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_IMAGE_P()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Obrázek článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_TITLE_DET_CONTENT% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce Detail článku, zobrazí se obsah sloupce Nadpis

Nezávislé stránky

<!-- %IND_PAGE_START% --> <!-- %IND_PAGE_END% --> začátek/konec nezávislé stránky
 • <!-- %TITLE% --> obsah sloupce Popis
 • <!-- %CONTENT% --> obsah sloupce Obsah
 • <!-- %IMAGE% --> obsah sloupce Obrázek
 • <!-- %CATEGORYIP% --> obsah sloupce Kategorie
 • <!-- %DATEI% --> obsah sloupce Datum v.
 • <!-- %DATEE% --> obsah sloupce Datum e.
 • <!-- %FILE% --> obsah sloupce Soubor
 • <!-- %ID% --> obsah sloupce ID
 • <!-- %STRING_1% --> obsah sloupce Sloupec 1
 • <!-- %STRING_2% --> obsah sloupce Sloupec 2
 • <!-- %STRING_3% --> obsah sloupce Sloupec 3

Odkazy typ=1

<!-- %LINKS_TOP_START% --> <!-- %LINKS_TOP_END% --> začátek/konec stránky - horní rám odkazy
 • <!-- %TITLE% --> obsah sloupce Alt
 • <!-- %CONTENT% --> obsah sloupce Obsah
 • <!-- %IMAGE% --> obsah sloupce Obrázek
 • <!-- %FILE% --> obsah sloupce Soubor
 • <!-- %ID% --> obsah sloupce ID
 • <!-- %STRING_1% --> obsah sloupce Sloupec 1
 • <!-- %STRING_2% --> obsah sloupce Sloupec 2
 • <!-- %STRING_3% --> obsah sloupce Sloupec 3

Odkazy typ=2

<!-- %LINKS_LEFT_START% --> <!-- %LINKS_LEFT_END% --> začátek/konec stránky - levý rám odkazy
 • <!-- %TITLE% --> obsah sloupce Alt
 • <!-- %CONTENT% --> obsah sloupce Obsah
 • <!-- %IMAGE% --> obsah sloupce Obrázek
 • <!-- %FILE% --> obsah sloupce Soubor
 • <!-- %ID% --> obsah sloupce ID
 • <!-- %STRING_1% --> obsah sloupce Sloupec 1
 • <!-- %STRING_2% --> obsah sloupce Sloupec 2
 • <!-- %STRING_3% --> obsah sloupce Sloupec 3

Stánky s přehledem karet

 • <!-- %DATA_GOODS_MINX% --> proměnné s obsahem zboží (není vidět)
 • <!-- %HEAD_PAGE% --> hlavička stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %COLUMN_PAGE% --> "pravý sloupec" stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %GROUP_NAME% --> jméno aktuálního oddělení
 • <!-- %ACTUAL_PAGE% --> číslo aktuálně zobrazené stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %TOTAL_PAGES% --> celkový počet stránek pro konkrétní oddělení
 • <!-- %PAGES_GOODS_BOOTSTRAP% --> odkazy na všechny stránky konkrétního oddělení
 • <!-- %CLASSED_LI(FALSE)% --> stránka zatříděna ve skupinách, aktivní skupina je odkaz
 • <!-- %CLASSED_LI(TRUE)% --> stránka zatříděna ve skupinách, aktivní skupina není odkaz
 • <!-- %SUBGROUPSMENU_B1()% --> oddělení se dále dělí na skupiny
 • <!-- %COUNT_ITEMS% --> počet položek v oddělení (na stránce přehledu)
 • <!-- %PREVIOUS_PAGE% --> předchozí stránka v rámci oddělení
 • <!-- %NEXT_PAGE% --> následující stránka v rámci oddělení
 • <!-- %HOME_PAGE% --> úvodní strana
 • <!-- %FOOT_PAGE% --> patička stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %GROUP_NAME% --> název oddělení, kde je karta zatříděna

Údaje o detailu karty

<!-- %VIEW_GOODS_START% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec údajů o kartě
 • <!-- %PRICE1_REAL% --> cena 1 s DPH jako číslo
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_REAL% --> cena 1 bez DPH jako číslo
 • <!-- %PRICE1_STRING% --> cena 1 s DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_STRING% --> cena 1 bez DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %MIN_QUANTITY% --> minimální množství
 • <!-- %OLD_PRICE_STRING_IS% --> původní cena zobrazená jako textový údaj (12,-), pokud není zadaná nic nezobrazí
 • <!-- %DET_DESCRIPTION% --> popis karty
 • <!-- %DET_DESCRIPTION_SEARCH% --> popis zboží bez HTML tágů. Pro soubor hledání, xml apod.
 • <!-- %DET_D_DESCRIPTION% --> detailní popis karty
 • <!-- %DET_IMAGE% --> detailni obrázek
 • <!-- %IS_NEW()% --> pokud se jedná o novinku zapíše se obsah parametru
 • <!-- %DISCOUNT()% --> pokud se jedná o slevu zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_SALE()% --> pokud se jedná o výprodej zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_TIP()% --> pokud se jedná o tip zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_IMAGE()% --> zapíše parametr, pokud je náhledový obrázek zboží
 • <!-- %IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není náhledový obrázek zboží, jinak zapíše malý obrázek
 • <!-- %DET_IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není detailní obrázek zboží, jinak zapíše velký obrázek <!-- %IS_RELATED_FILE()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 2)
 • <!-- %IS_RELATED_FILE2()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 3)
 • <!-- %IS_RELATED_FILE3()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 4)
 • <!-- %TYPE_1B% --> provedení záložky 6 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_2B% --> provedení záložky 7 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_3B% --> provedení záložky 8 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_4B% --> provedení záložky 9 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_5B% --> provedení záložky 10 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_IMG_B()% --> fotogalerie
 • <!-- %TABLE_1B% --> jednosloupcová tabulka, záložka tab 1
 • <!-- %TABLE_2B% --> dvousloupcová tabulka, záložka tab 2
 • <!-- %IS_TYPE_1()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka prov. 1
 • <!-- %IS_TYPE_2()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka prov. 2
 • <!-- %IS_TYPE_3()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka prov. 3
 • <!-- %IS_TYPE_4()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka prov. 4
 • <!-- %IS_TYPE_5()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka prov. 5
 • <!-- %PAR_STR_0% --> text 255 znaků
 • <!-- %PAR_STR_1% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_4% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_5% --> text 50 znaků.
 • <!-- %PAR_INT_1% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_2% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_3% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_NUM_1% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_2% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_3% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_DAT_1% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_2% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_3% --> datum
 • <!-- %PAR_LOG_1% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_2% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_3% --> logická hodnota

Speciální skupiny karet

 • <!-- %VIEW_GOODS_START_NEWS% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku novinky
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_TIP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku tip
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_TOP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku toplist
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_SALE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku výprodej
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_DISCOUNT% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku sleva
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty I
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE2% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty II
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE3% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty III