Ovládání programu WebGen.cz 2014


info Základní princip fungování programu WebGen.cz 2014 je obdobný jako původní verze programu WebGen.cz. Data jsou uchovávána v několika CSV souborech (původně databáze 602 SQL) a parametry v INI souboru. Režim programu je pouze jeden (obdoba režimu expert/weblog) tzn., že výsledný obsah je závislý pouze na šablonách. Vzhled a obsah jednotlivých pořizovacích oken lze parametricky nastavovat. Generovat lze nejen celý projekt, ale i jen vybrané skupiny stránek nebo pouze jednu stránku.

Nabídka Projekt

  • Otevřít projekt - otevření existujícího projektu
  • Nový projekt - založení nového prázdného projektu. Složka s daty se vytvoří jako podřízená složka projektu
  • Import dat - import dat z CSV souborů
  • Záloha dat/šablon - záloha CSV souborů, INI souborů a šablon

Kategorie

kategorie-porizeni.jpg, 42kB
Hlavní funkce jsou dostupné po vyvolání kontextového menu (pravé tlačítko myši nebo příslušná klávesa pro kontextové menu) v levém sloupci okna. V pravém sloupci okna nelze přidávat nové kategorie pouze editovat obsah. Sloupec Kód obsahuje jednoznačnou hodnotu.
kategorie-kontextove-menu.jpg, 15kB
Kontextové menu dostupné s datové mřížky.
Dvojklik na sloupci, který obsahuje volný text, otevře textový editor/externí textový editor. Dvojklik na sloupci, který obsahuje obrázek, otevře souborový dialog pro načtení obrázku.
kategorie-menu-html.jpg, 7,8kB
  • F9 - zobrazení aktuální stránky (přehled zboží nebo podřízené kategorie)
  • Ctrl+F9- generování aktuální stránky

Katalog

katalog.jpg, 51kB
Kontextové menu dostupné s datové mřížky.
Sloupce Cena 1/2/3 obsahují cenu bez DPH nebo s DPH dle nastavení v parametrech. Zbývající hodnota se dopočítá. Záložky obsahují textové popisy, základní obrázky + rozšiřující informace, které jsou uložené v dalších tabulkách. Sloupec Kód obsahuje jednoznačnou hodnotu. Dvojklik na sloupci, který obsahuje volný text, otevře textový editor/externí textový editor. Dvojklik na sloupci, který obsahuje obrázek, otevře souborový dialog pro načtení obrázku. Dvojklik na sloupci, který obsahuje výrobce, otevře číselník výrobců a jejich webových stránek.
katalog-html.jpg, 6,4kB
Pokud existuje šablona pro skryté položky vygeneruje se stránka s obsahem podle šablony. Pokud šablona neexistuje, vygeneruje se prázdná stránka bez kódu.

Odkazy

odkazy.jpg, 28kB
Obsahuje dvě skupiny odkazů Typ 1/2. V předchozí generaci to byly odkazy horního/levého rámu. Sloupec ID obsahuje jednoznačnou hodnotu.

Články

clanky.jpg, 28kB
Obsahuje dvě skupiny článků Typ 1/2. V předchozí generaci to byly články/sloupky. Sloupec ID obsahuje jednoznačnou hodnotu.

Nezávislé stránky

nezavisle-stranky.jpg, 34kB
Samostatné stránky, které lze propojit s položkou eshopu.

Parametry

parametry.jpg, 86kB
Nastavení šablon, CSS, iniciálů, dopravy, úhrady, třídění, cen...

Generovat stránky

generovani.jpg, 21kB
Spuštění generování vybraných/všech stránek.