Klíčová slova v režimu expert


info Šablony pro stránky mohou obsahovat následující klíčová slova, která se nahrazují konkrétními hodnotami. Neznámé klíčové slova zůstanou beze změny.

Obecná klíčová slova

 • <!-- %TITLE% --> titulek stránky
 • <!-- %BUILD% --> verze programu WebGen.cz
 • <!-- %SC_E_SHOP% --> scripty pro práci e-shopu (není vidět)
 • <!-- %SC_E_CATALOG% --> scripty pro práci e-katalogu (není vidět)
 • <!-- %SEARCH_DATA% --> datové údaje pro soubor hledání v JavaScriptu
 • <!-- %SEARCH_DATA_PHP% --> datové údaje pro soubor hledání v PHP
 • <!-- %LOG_DATA_PHP% --> datové údaje pro soubor přihlášení v PHP
 • <!-- %DATA_GOODS_SEARCH% --> dosazení umístění pokud se použije NOP bez detailu
 • <!-- %GROUP_LIST% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (oddělovač nový řádek)
 • <!-- %L_GROUP_LIST% --> seznam odkazů podřízených skupin zboží (oddělovač nový řádek)
 • <!-- %GROUP_LIST_HERE% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (oddělovač nový řádek), zobrazení v aktuálním okně
 • <!-- %L_GROUP_LIST_HERE% --> seznam odkazů podřízených skupin zboží (oddělovač nový řádek), zobrazení v aktuálním okně
 • <!-- %GROUP_LIST_HERE_UL% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (formát <UL> <LI> ), zobrazení v aktuálním okně
 • <!-- %L_GROUP_LIST_HERE_UL()% --> seznam odkazů podřízených skupin zboží (formát <UL> <LI>), zobrazení v aktuálním okně, v parametru je znak pro odsazeni podřízené skupiny
 • <!-- %GROUP_LIST3% --> seznam odkazů hlavních skupin zboží (oddělovač mezera)
 • <!-- %GROUP_LIST_START% --> <!-- %GROUP_LIST_END% --> začátek/konec bloku pro vlastní definici seznamu odkazů hlavních skupin zboží
 • <!-- %FILE% --> soubor skupiny
 • <!-- %NAME% --> jméno skupiny
 • <!-- %HEAD_PAGE_GROUP% --> hlavička skupiny oddělení, které se dale člení
 • <!-- %FOOT_PAGE_GROUP% --> patička skupiny oddělení, které se dale člení
 • <!-- %LINKS_LEFT_LIST% --> seznam odkazů z levého rámu (jednoduché zobrazení)
 • <!-- %LINKS_LEFT_LIST_START% --> <!-- %LINKS_LEFT_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů z levého rámu
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %LINKS_TOP_LIST% --> seznam odkazů z horního rámu (jednoduché zobrazení)
 • <!-- %LINKS_TOP_LIST_START% --> <!-- %LINKS_TOP_LIST_END% --> začátek/konec seznamu odkazů z horního rámu
  • <!-- %NAME% --> text odkazu
  • <!-- %TITLE% --> alternativní text
  • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
  • <!-- %FILE% --> soubor, na který ukazuje odkaz
 • <!-- %FORM_PDATA% --> proměnné pro práci e-shopu (není vidět)
 • <!-- %FORM_PDATA_NOP% --> proměnné pro práci e-shopu - koš 2 strana pro NOP
 • <!-- %TRANSPORT% --> způsob dopravy - košík druhá strana
 • <!-- %TRANSPORT_NOP% --> způsob dopravy - košík druhá strana pro NOP
 • <!-- %PAYMENT% --> způsob úhrady - košík druhá strana
 • <!-- %PAYMENT_NOP% --> způsob úhrady - košík druhá strana pro NOP
 • <!-- %XML_POHODA% --> podpora pro vytvoření objednávky s přílohou HTML+XML pro import do programu POHODA - košík druhá strana
 • <!-- %XML_MONEYS3% --> vytvoří XML přílohu pro načtení objednávky do programu Money S3. Vkládá se do šablony košíku 2. strana
 • <!-- %TEXT_1% --> dlouhý text 1 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_2% --> dlouhý text 2 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_3% --> dlouhý text 3 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)
 • <!-- %TEXT_4% --> dlouhý text 4 (umožňuje vložit text, který má delší řádky než 255 znaků)

Klíčová slova článku

Následující klíčová slova lze použít pouze v bloku článku, jinde nemají žádný význam:
<!-- %CONTENT_START% --> , <!-- %CONTENT_END% --> - začátek/konec článku. Tento blok se opakuje pro každý článek na stránce a klíčová slova uvnitř se nahrazují údaji z konkrétního článku
 • <!-- %DATE% --> datum článku
 • <!-- %TITLE% --> nadpis článku
 • <!-- %IMAGE% --> obrázek článku
 • <!-- %CONTENT% --> obsah článku
 • <!-- %DET_CONTENT% --> pouze detailní obsah článku
 • <!-- %AUTHOR_MAIL% --> e-mail autora článku
 • <!-- %AUTHOR% --> jméno autora článku
 • <!-- %STRING_1% --> sloupec STRING_1 článku
 • <!-- %STRING_2% --> sloupec STRING_2 článku
 • <!-- %IS_STRING_1()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_1 článku, zobrazí se obsah parametru
 • <!-- %IS_STRING_2()% --> jestliže je vyplněn obsah sloupce STRING_2 článku, zobrazí se obsah parametru

Nezávislé stránky

<!-- %IND_PAGE_START% --> <!-- %IND_PAGE_END% --> začátek/konec nezávislé stránky
 • <!-- %TITLE% --> titulek nezávislé stránky
 • <!-- %CONTENT% --> obsah nezávislé stránky

Stránky - horní rám odkazy

<!-- %LINKS_TOP_START% --> <!-- %LINKS_TOP_END% --> začátek/konec stránky - horní rám odkazy
 • <!-- %CONTENT% --> obsah stránky

Stránky - levý rám odkazy

<!-- %LINKS_LEFT_START% --> <!-- %LINKS_LEFT_END% --> začátek/konec stránky - levý rám odkazy
 • <!-- %CONTENT% --> obsah stránky

Sloupek

<!-- %COLUMN_START% --> <!-- %COLUMN_END% --> začátek/konec sloupku
 • <!-- %TITLE% --> titulek sloupku
 • <!-- %CONTENT% --> obsah sloupku

Stánky s přehledem karet

 • <!-- %SC_P_GOODS% --> scripty pro práci e-shopu (není vidět)
 • <!-- %SC_P_GOODS_MIN% --> minimalní varianta scriptu (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DATA_GOODS% --> proměnné s obsahem zboží (není vidět)
 • <!-- %DATA_GOODS_MIN% --> minimalní varianta pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DET_IMAGE_FIRST% --> první detailní obrázek na stránce přehledu
 • <!-- %DETAIL_FIRST% --> první detailní soubor karty na stránce přehledu (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %HEAD_PAGE% --> hlavička stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %COLUMN_PAGE% --> "pravý sloupec" stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %GROUP_NAME% --> jméno aktuálního oddělení
 • <!-- %ACTUAL_PAGE% --> číslo aktuálně zobrazené stránky pro konkrétní oddělení
 • <!-- %TOTAL_PAGES% --> celkový počet stránek pro konkrétní oddělení
 • <!-- %PAGES_GOODS% --> odkazy na všechny stránky konkrétního oddělení
 • <!-- %PAGES_GOODS()% --> seznam stránek oddělení s parametrem odělovače
 • <!-- %CLASSED_IN()% --> stránka zatříděna ve skupinách - odkazy, parametr oddělovač
 • <!-- %SUBGROUPS()% --> oddělení se dále dělí na skupiny - odkazy, parametr oddělovač
 • <!-- %COUNT_ITEMS% --> počet položek v oddělení (na stránce přehledu)
 • <!-- %PREVIOUS_PAGE% --> předchozí stránka v rámci oddělení
 • <!-- %NEXT_PAGE% --> následující stránka v rámci oddělení
 • <!-- %FOOT_PAGE% --> patička stránky pro konkrétní oddělení

Údaje o kartě (pro stránky s přehledem)

<!-- %VIEW_GOODS_START% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec údajů o kartě
 • <!-- %CODE% --> kód karty
 • <!-- %ID% --> interní číslo zboží na dané stránce (přiděluje program)
 • <!-- %IMAGE% --> soubor s obrázkem
 • <!-- %TITLE% --> název položky
 • <!-- %PRODUCER% --> výrobce
 • <!-- %MJ% --> množstevní jednotka
 • <!-- %VAT% --> procento DPH
 • <!-- %PRICE_WITHOUT% --> cena bez DPH
 • <!-- %PRICE% --> cena s DPH
 • <!-- %PRICE1_STRING% --> cena 1 s DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_STRING% --> cena 1 bez DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %OLD_PRICE_STRING% --> původní cena zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %DESCRIPTION% --> popis
 • <!-- %DETAIL_FILE% --> soubor s detailem karty (pro nastavení "samostatný detail")
 • <!-- %DETAIL_FILE_IS_TYPE_X% --> - zapíše detail souboru pokud je nějaké provedení záložky x-y
 • <!-- %DETAIL_TRUE% --> je detailní popis (A/N)
 • <!-- %PAR_STR_0% --> text 255 znaků
 • <!-- %PAR_STR_1% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_4% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_5% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_INT_1% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_2% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_3% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_NUM_1% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_2% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_3% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_DAT_1% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_2% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_3% --> datum
 • <!-- %PAR_LOG_1% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_2% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_3% --> logická hodnota
 • <!-- %01% --> střídavě zapisuje hodnotu 1 a 0 (střídající se vzhled po řádku)
 • <!-- %LEFT_RIGHT% --> střídavě zapisuje hodnotu LEFT a RIGHT (střídavé zarovnání obrázku)
 • <!-- %RIGHT_LEFT% --> střídavě zapisuje hodnotu RIGHT a LEFT (střídavé zarovnání obrázku)

Stánky s detailem karet (pro nastavení "samostatný detail")

 • <!-- %DETAIL_LAST_PAGE% --> předchozí detail
 • <!-- %DETAIL_NEXT_PAGE% --> následující detail
 • <!-- %IS_DETAIL_LAST_PAGE()% --> zapíše parametr pokud existuje předchozí detail zboží ve stejné kategorii
 • <!-- %IS_DETAIL_NEXT_PAGE()% --> zapíše parametr pokud existuje následující detail zboží ve stejné kategorii
 • <!-- %GROUP_NAME% --> název oddělení, kde je karta zatříděna
 • <!-- %GROUP_LINK% --> odkaz na oddělení, kde je karta zatříděna
 • <!-- %RELATED_FILE% --> odkaz na související karty I.(pokud není tak ="_nul.js")
 • <!-- %RELATED_FILE2% --> odkaz na související karty II.(pokud není tak ="_nul.js")
 • <!-- %RELATED_FILE3% --> odkaz na související karty III.(pokud není tak ="_nul.js")

Údaje o detailu karty (pro nastavení "samostatný detail")

<!-- %VIEW_GOODS_START% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec údajů o kartě
 • <!-- %PRICE1_REAL% --> cena 1 s DPH jako číslo
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_REAL% --> cena 1 bez DPH jako číslo
 • <!-- %PRICE1_STRING% --> cena 1 s DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %PRICE1_WITHOUT_STRING% --> cena 1 bez DPH zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %PRICE2_WITHOUT_REAL% --> cena 2 bez DPH zapsaná jako číslo
 • <!-- %PRICE3_WITHOUT_REAL% --> cena 3 bez DPH zapsaná jako číslo. Využití pro stanovení ceny na základě objednaného množství.
 • <!-- %SPECS% --> provedení (A/N)
 • <!-- %DET_NEW% --> novinka (A/N)
 • <!-- %MIN_QUANTITY% --> minimální množství
 • <!-- %DET_PRICE% --> deklarace cen1-3 bez a s DPH
 • <!-- %DET_OLD_PRICE% --> původní cena
 • <!-- %OLD_PRICE_STRING% --> původní cena zobrazená jako textový údaj (12,-)
 • <!-- %DET_DESCRIPTION% --> popis karty
 • <!-- %DET_DESCRIPTION_SEARCH% --> popis zboží bez HTML tágů. Pro soubor hledání, xml apod.
 • <!-- %DET_D_DESCRIPTION% --> detailní popis karty
 • <!-- %DET_IMAGE% --> detailni obrázek
 • <!-- %IS_NEW()% --> pokud se jedná o novinku zapíše se obsah parametru
 • <!-- %DISCOUNT()% --> pokud se jedná o slevu zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_SALE()% --> pokud se jedná o výprodej zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_SPECS()% --> pokud obsahuje provedení zapíše se obsah parametru
 • <!-- %IS_TIP()% --> pokud se jedná o tip zapíše se obsah parametru
 • <!-- %OLD_PRICE_STRING_IS% --> zapíše původní cenu, pokud je různá od 0 a současně je větší než cena 1 s DPH
 • <!-- %IS_OLD_PRICE()% --> zapíše parametr, pokud je původní cena různá od 0 a současně je větší než cena 1 s DPH
 • <!-- %IS_IMAGE()% --> zapíše parametr, pokud je náhledový obrázek zboží
 • <!-- %NOT_IMAGE()% --> zapíše parametr, pokud není náhledový obrázek zboží
 • <!-- %IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není náhledový obrázek zboží, jinak zapíše malý obrázek
 • <!-- %DET_IMAGE_EXIST()% --> zapíše parametr, pokud není detailní obrázek zboží, jinak zapíše velký obrázek
 • <!-- %NOT_FIRST_PAGE()% --> zapíše parametr, pokud se nejedná o první stránku přehledu zboží
 • <!-- %NOT_BOTTOM_PAGE()% --> zapíše parametr, pokud se nejedná o poslední stránku přehledu zboží
 • <!-- %NO_TYPE_X()% --> zapíše parametr, pokud není zadána žádná varianta zboží na kartě (záložka 6-10)
 • <!-- %IS_TYPE_X()% --> zapíše parametr, pokud je zadána nějaká varianta zboží na kartě (záložka 6-10)
 • <!-- %IS_RELATED_FILE()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 2)
 • <!-- %IS_RELATED_FILE2()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 3)
 • <!-- %IS_RELATED_FILE3()% --> zapíše parametr, pokud je zadáno související zboží na kartě (záložka 4)
 • <!-- %BOOKMARK_2()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 2 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_3()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 3 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_4()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 4 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_6()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 6 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_7()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 7 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_8()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 8 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_9()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 9 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_10()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 10 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_11()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 11 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_12()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 12 vyplněno
 • <!-- %BOOKMARK_13()% --> zapíše název záložky, pokud je něco na záložce 13 vyplněno
 • <!-- %NAME_PAR_STR_0% --> název sloupce NAME_PAR_STR_0
 • <!-- %NAME_PAR_STR_1% --> název sloupce NAME_PAR_STR_1
 • <!-- %NAME_PAR_STR_2% --> název sloupce NAME_PAR_STR_2
 • <!-- %NAME_PAR_STR_3% --> název sloupce NAME_PAR_STR_3
 • <!-- %NAME_PAR_STR_4% --> název sloupce NAME_PAR_STR_4
 • <!-- %NAME_PAR_STR_5% --> název sloupce NAME_PAR_STR_5
 • <!-- %NAME_PAR_NUM_1% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_1
 • <!-- %NAME_PAR_NUM_2% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_2
 • <!-- %NAME_PAR_NUM_3% --> název sloupce NAME_PAR_NUM_3
 • <!-- %NAME_PAR_INT_1% --> název sloupce NAME_PAR_INT_1
 • <!-- %NAME_PAR_INT_2% --> název sloupce NAME_PAR_INT_2
 • <!-- %NAME_PAR_INT_3% --> název sloupce NAME_PAR_INT_3
 • <!-- %NAME_PAR_DAT_1% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_1
 • <!-- %NAME_PAR_DAT_2% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_2
 • <!-- %NAME_PAR_DAT_3% --> název sloupce NAME_PAR_DAT_3
 • <!-- %NAME_PAR_LOG_1% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_1
 • <!-- %NAME_PAR_LOG_2% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_2
 • <!-- %NAME_PAR_LOG_3% --> název sloupce NAME_PAR_LOG_3
 • <!-- %ITEM_ON_PAGE% --> počet položek na stránce s přehledem zboží
 • <!-- %TYPE_1% --> provedení záložky 6 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_2% --> provedení záložky 7 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_3% --> provedení záložky 8 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_4% --> provedení záložky 9 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_5% --> provedení záložky 10 (rozbalovací nabídka)
 • <!-- %TYPE_1R()% --> provedení záložky 6 (rádio tlačítka), parametr je oddelovač mezi hodnotami
 • <!-- %TYPE_2R()% --> provedení záložky 7 (rádio tlačítka), parametr je oddelovač mezi hodnotami
 • <!-- %TYPE_3R()% --> provedení záložky 8 (rádio tlačítka), parametr je oddelovač mezi hodnotami
 • <!-- %TYPE_4R()% --> provedení záložky 9 (rádio tlačítka), parametr je oddelovač mezi hodnotami
 • <!-- %TYPE_5R()% --> provedení záložky 10 (rádio tlačítka), parametr je oddelovač mezi hodnotami
 • <!-- %TYPE_IMG% --> další obrázky s popisem, záložka 11
 • <!-- %TABLE_1% --> jednosloupcová tabulka, záložka 12
 • <!-- %TABLE_2% --> dvousloupcová tabulka, záložka 13
 • <!-- %TABLE_2_HREF()% --> záložka 13 (tabulka varianta 2), pravé tl. myši nalistování souboru 1. sloupec odkaz, 2. sloupec text odkazu
 • <!-- %TABLE_2_HREF_W()% --> záložka 13 (tabulka varianta 2), pravé tl. myši nalistování souboru 1. sloupec odkaz, 2. sloupec text odkazu. Odkazy se otevírají do nového okna
 • <!-- %IS_TYPE_1()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 6
 • <!-- %IS_TYPE_2()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 7
 • <!-- %IS_TYPE_3()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 8
 • <!-- %IS_TYPE_4()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 9
 • <!-- %IS_TYPE_5()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 10
 • <!-- %IS_TYPE_IMG()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 11
 • <!-- %IS_TABLE_1()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 12
 • <!-- %IS_TABLE_2()% --> zapíše parametr, pokud je vyplněna záložka 13
 • <!-- %PAR_STR_0% --> text 255 znaků
 • <!-- %PAR_STR_1% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_2% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_4% --> text 50 znaků
 • <!-- %PAR_STR_5% --> text 50 znaků. Může obsahovat klíčové slovo <!-- %TEXT_1% --> <!-- %TEXT_2% --> <!-- %TEXT_3% --> <!-- %TEXT_4% --> . Buď obsahuje libovolný text nebo pouze klíčové slovo
 • <!-- %PAR_INT_1% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_2% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_INT_3% --> celé číslo
 • <!-- %PAR_NUM_1% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_2% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_NUM_3% --> reálné číslo
 • <!-- %PAR_DAT_1% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_2% --> datum
 • <!-- %PAR_DAT_3% --> datum
 • <!-- %PAR_LOG_1% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_2% --> logická hodnota
 • <!-- %PAR_LOG_3% --> logická hodnota

Speciální skupiny karet

 • <!-- %VIEW_GOODS_START_NEWS% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku novinky
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_TIP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku tip
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_TOP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku toplist
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_SALE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku výprodej
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_DISCOUNT% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku sleva
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty I
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE2% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty II
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE3% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku související karty III
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE()% --> začátek skupiny související položky s možnosti definování třídění v parametru. Např.
  <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE(ORDER BY kod DESC)% --> dle položky sestupně
  ORDER BY NAZEV dle názvu
  ORDER BY CENABDPH dle ceny bez DPH
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE2()% --> začátek skupiny související položky 2 s možnosti definování třídění v parametru.
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_RELATED_FILE3()% --> začátek skupiny související položky 3 s možnosti definování třídění v parametru.
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_01% --> začátek položek 1. sloupec ze 3
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_02% --> začátek položek 2. sloupec ze 3
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_03% --> začátek položek 3. sloupec ze 3
 • <!-- %COUNT_RELATED_FILE1% --> počet souvisejících položek 1
 • <!-- %COUNT_RELATED_FILE2% --> počet souvisejících položek 2
 • <!-- %COUNT_RELATED_FILE3% --> počet souvisejících položek 3
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUP% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku skupiny karet náležijící do aktuální meziskupiny. Slouží pro vyobrazení zboží u skupiny, která se dále dělí. Karty, které se mají tady zobrazit, se musí ručně začlenit do této skupiny. Využije se druhé nebo další začlenění do skupiny.
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS% --> <!-- %VIEW_GOODS_END% --> začátek/konec bloku pro karty spadající do aktuální nadřízené skupiny
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_TIP()% --> začátek bloku zboží označené jako TIP. Parametr určuje maximální počet zobrazených položek
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_1% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny - liché položky
 • <!-- %VIEW_GOODS_START_GROUPS_0% --> začátek bloku zboží náležící do aktuální nadřízené skupiny - sudé položky
 • pro zobrazení dalších údajů se dají použít klíčová slova shodná pro zobrazení detailu karty.