Import sortimentu obchodu ze souboru XLS


info Jelikož prostředí Winbase602 (ve kterém běží aplikace WebGen.cz) neumožňuje přímý import ze souboru XLS, provádí se import prostřednictvím souboru CSV. Jak postupovat?

Jako příklad vezmeme ukázkový soubor typu XLS.
Soubor uložíme ve tvaru CSV (oddělený středníkem). Po uložení se soubor již nemůže otevřít v žádném programu (Excel a pod.), protože by došlo k jeho poškození!

Spustíme program WebGen.cz a najedeme na nabídku /Soubor/Export - import/- nastavíme Odkud vzít data Text s oddělovači údajů (CSV)
- nalistujeme soubor pomocí tlačítka Vybrat soubor
- pomocí údaje Kódování jde zvolit kódovou stránku
- nastavíme Kam zapisovat přenášená data Tabulka ve Winbase
- nalistujeme nebo vepíšeme jméno tabulky Zbozi
- tlačítkem Textový formát otevřeme konfiguraci textového souboru- hodnotu Oddělovač polí ve formátu CSV změníme na středník (;)
- potvrdíme tlačítkem OK
- postupně přiřadíme obsah jednotlivých sloupců
- pokud CSV soubor obsahuje sloupec nebo sloupce, které nemáme kam přiřadit, přiřadíme jej ke sloupci umístění viz. 3. sloupec
- až máme všechny sloupce- vlastní přenos dat se provede pomocí tlačítka Přenést data
- pro případné pozdější použití je možné definici přenosu uložit Uložit popis


Při přenosu se vždy přenesou všechny údaje ke stávajícím údajům.

Pokud je potřeba smazat celou tabulku zboží jde použít nabídka /Ceník/Tabulky/Karty/, kde jdou smazat všechny údaje najednou.

Před použitím importů je vhodné nejdříve data zazálohovat.