Přenos dat mezi dvěma aplikacemi


info Máte-li v úmyslu přenášet záznamy z jedné aplikace (např. z e-shopu jedna do e-shopu dvě), můžete postupovat takto.
Otevřete tabulku zboží v nabídce /Ceník/Tabulky/Karty/Kliknete na tlačítko pro přenášení údajů.

Otevřete dialog pro přenášení dat.Určíte, kterých záznamů se má přenos týkat.
Dialog nabízí tři možnosti:

a) Běžný záznam - záznam, na němž právě stojíte;

b) Všechny záznamy - použijí se všechny záznamy z tabulky nebo dotazu, do něhož formulář vede;

c) Označené záznamy - přenesou se pouze záznamy explicitně označené uživatelem. Nejsou-li žádné záznamy označené, položka je neaktivní. Záznamy se označují ve speciálním režimu, do něhož se dostanete po stisku tlačítka Zahájit označování.

Označování záznamů

Po stisku tlačítka Zahájit označování se okno přenosu zavře.Formulář, v němž budete vybírat záznamy, se rozšířil o dvoustavová tlačítka ve své levé části. Tlačítka se přepínají kliknutím myši nebo klávesou F8. Máte-li všechny potřebné záznamy označené, stiskněte znovu tlačítko . Objeví se opět okno přenosu, tentokrát s přednastavenou možností Označené záznamy.

Zvolíte možnost export do souboru ve formátu Interní formát Winbase602 a potvrdíte OK

Zadáte jméno souboru a provedete uložení.

Nyní se přepnete do e-shopu dvě

Vyberete nabídku /Soubor/Export-import/

Nastavíte Odkud vzít data pro přenos na Datový soubor v interním formátu Winbase602, nalistujete soubor, který jste vytvořili o několik kroků výše. Nastavíte údaj Kam zapisovat data na hodnotu zbozi a spustíte přenos Přenést data.

Nakonec se ještě uzavře dialogové okno. Stejným způsobem jde přenášet data mezi libovolnými soubory.