Jak pracuje funkce /Změny HTML/


info Funkce provádí porovnání posledně vygenerovaných stránek (uloženy v kořenovém adresáři) a stránek, které se vytvořily při posledním použití funkce /Změny HTML/ (podadresář /aktualni/) Rozdíl mezi obsahem těchto dvou adresářů je uložen do adresáře /Změny/. Porovnává se obsah jednotlivých souborů.
Příklad:
Doposud se funkce /Změny HTML/ nepoužila.
1 - Spustíme generování stránek.
2 -Spustíme /Změny HTML/ a dáme si zobrazit změněné stránky. Měl by se zobrazit seznam všech souborů. Tyto soubory jsou uloženy v adresáři /zmeny/. Porovnal se podadresář /aktualni/, který byl prázdný, a kořenový adresář, který obsahuje všechny soubory. Na konci této operace se obsah kořenového adresáře přesune do podadresáře /aktualni/, který simuluje stav se soubory na www.
3 -Nyní je program připravem zaznamenat změny, které se provedou od této chvíle (spuštění funkce /Změny HTML/ nikoliv generování).
4 - V této chvíli můžeme provést zásah do obsahu databáze (doplnit nový článek, zboží apod.).
5 - Provedeme vygenerování stránek a zjistíme ještě chybu.
6 - Chybu opravíme a opět vygenerujeme stránky. (provádíme do té doby, než je vše OK)
7 -Spustíme funkci /Změny HTML/ a v adresáři /zmeny/ jsou modifikované soubory. Nejenom nové soubory, ale i staré, které mají vazbu na provedené změny.