Nedaří se mi provést import dat, hlásí chybu SQL.


info Problém importu vzniká v nesprávné hlavičce DBF souboru. Při vytváření DBF souboru z vašeho informačního nebo jiného systému dodržujte několik zásad.
  • jméno sloupce obsahuje pouze písmena a čísla, nejlépe bez českých znaků.
  • každý sloupec má jednoznačné jméno
  • dosazujte sloupce stejných typů (číslo na číslo, text na text ...), nemusí se vždy dodržet (automatická konverze při převodu)
  • v případě problému sledujte okno Server WinBase602 kde se zobrazují chybové hlášky, které Vám pomohou lokalizovat problém