Jak se dozví majitel e-obchodu, že si někdo něco objedná


info Objednávka je automaticky odeslána na adresu majitele e-obchodu. Po uzavření objednávky nakupujícím je obsah zpracován PHP scriptem na serveru webgen.cz, který vytvoří z formuláře e-mail adresovaný majiteli e-obchodu. E-mail obsahuje soupis položek objednávky včetně cen a inicilály zákazníka. Současně s tím je zaslán e-mail na adresu nakupujícího, kde obsah a předmět tohoto dopisu je volitelně nastavitelný (zpravidla potvrzení odeslání objednávky s dalším popisem postupu vyřízení objednávky).